APLIKACIJA Provjerite gdje se u Vukovarsko-srijemskoj županiji nalazi planinarska staza

Ilustracija/PEXELS

Kako bi doprinijeli promociji aktivnog turizma na ruralnim i teško pristupačnim područjima Hrvatska gorska služba spašavanja u suradnji s Hrvatskim planinarskim savezom izradila je web-aplikaciju s interaktivnim zemljovidom Hrvatske. Na sigurnestaze.hr planinari i izletnici mogu dobiti točne informacije o planinama, vrhovima, planinarskim objektima te ostalim lokalitetima zanimljivim planinarima.

Kroz ovu aplikaciju željelo se podići stupanj sigurnosti i poboljšati komunikacije s krajnjim korisnicima kako bi se kontinuirano ažurirali i prikazivali najtočniji podaci. Aplikacija omogućava kreiranje vlastitih ruta, pretraživanje i istraživanje terena, staza, objekata, penjališta i vrhova.

Aplikacija sigurnestaze.hr koristi provjerene podatke iz Registra planinarskih putova i obilaznica Hrvatskog planinarskog saveza i staze pogodne za pješačenje i planinarenje prema podacima koje je na terenu prikupila Hrvatska gorska služba spašavanja.

Isto tako, aplikacija nudi i dodatne mogućnosti poput planiranja rute prema vašim mogućnostima, preuzimanje GPX traga te ostavljanja komentara o stanju na terenu i tako doprinesite poboljšanju sigurnosti.

Aplikaciju je izrađena pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH.