BESPLATNA PRAVNA POMOĆ Poziv odvjetnicima da se pobrinu o ilegalnim migrantima

IZVOR: MUP RH

Ministarstvo pravosuđa objavilo je pozive zainteresiranim odvjetnicima i pravnicima iz udruga registriranih za pružanje pravne pomoći pri Ministarstvu pravosuđa da se odazovu na Javne pozive za pružanje pravne pomoći u postupku povratka za razdoblje od 2024. do 2027. godine, za područja Upravnih sudova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. 

Pravo na pravnu pomoć sukladno odredbi članka 198. Zakona o strancima i odredbama Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka, imaju državljanin treće zemlje koji nezakonito boravi i državljanin treće zemlje na kratkotrajnom boravku za kojeg je pokrenut postupak donošenja rješenja u vezi s povratkom ili za kojeg je doneseno rješenje u vezi s povratkom, protiv kojeg se ne može izjaviti žalba, nego pokrenuti upravni spor.

Poveznice: 

Zagreb –  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368640.html 

Osijek –  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368641.html 

Rijeka –  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368642.html 

Split –  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8368643.html