Besplatni tečaj permakulturnog dizajna za Društveni dom u Vukovaru; prijave do 24. X. u podne

Ako vas zanima permakultura i pritom smatrate kako bi osobe s invaliditetom trebale imati pristup Društvenom vrtu u Vukovaru te da bi u vrtu trebao postojati kutak za stimulaciju osjetila djece s poteškoćama u razvoju i da uza sve to želite pridonijeti izgradnji boljeg, solidarnog i uključivog Vukovara, prijavite se na besplatni online tečaj permakulturnog dizajna. Združenim snagama organiziraju ga Udruga žena Vukovar i Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići, a tečaj vode Cvijeta Biščević, Gordana Dragičević i Veljko Armano Linta, renomirani stručnjaci na području permakulture, održivog razvoja i građanskog aktivizma.

Tečaj se sastoji od sedam webinara, a održavat će se svakog četvrtka, u razdoblju od 27. listopada do 8. prosinca. Požurite i prijavite se putem ove poveznice, jer broj sudionika je ograničen! Prijave su otvorene do 24. listopada u podne, odnosno dok se ne popune sva raspoloživa mjesta za edukaciju.

Prednost prilikom prijava imaju osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama u razvoju, predstavnici udruga koje ih podržavaju te sadašnji i budući volonteri koji se žele uključiti u vrtlarski angažman, kroz projekt: “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” u okviru kojeg se tečaj održava.

Teme tečaja su permakulturni principi i tehnike oblikovanja prostora, briga o tlu i održivom uzgoju hrane te metode konstruktivne komunikacije, timskog rada i zajedničkog donošenja odluka. Na interaktivan način zabilježit će se potrebe i želje sadašnjih i budućih korisnika vukovarskog Društvenog vrta. Zatim će svi sudionici, uz podršku voditelja tečaja, izraditi skicu buduće prostorne organizacije Društvenog vrta u Vukovaru.

Na temelju skice arhitekti će izraditi idejno rješenje i 3D vizualizaciju Društvenog vrta. Potom će se pristupiti uređenju pristupnog puta za osobe s invaliditetom koji će koji će sasvim sigurno olakšati pristup vrtu i osobama starije životne dobi, majkama s djecom u kolicima i svima koji se otežano kreću, a u konačnici će biti postavljene povišene gredice i elementi osjetilnog vrta. Zanimljivo, zar ne? Uključite se, priključite se!

Uzgred, projekt “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” je podržan s 90.000 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.