BEZ PUNE REAKCIJE: 2019. godine državna revizija uočila je propuste u nadzoru nad PIS-om

Prema javno dostupnim podacima na stranicama Državnog ureda za reviziju, ovo neovisno tijelo krajem 2015. i početkom 2016. godine obavilo je postupke revizije nad nekoliko tvrtki u vlasništvu gradova i općina s područja naše županije, kao i nad samom Plinarom istočne Slavonije.

Tijekom tog postupka, svaka tvrtka dobila je određene preporuke koje je bila dužna provesti, a provjerom danih preporuka koja je obavljena krajem 2018. te početkom 2019. godine utvrđeno je kako u to vrijeme Plinara istočne Slavonije nije ispunila 5 od 8 danih preporuka.

U samom izvješću posebno se naglašava „Revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na preduvjete za uspješan rad nadzornih odbora, stratešku i savjetodavnu zadaću te kontrolnu zadaću.

U tada utvrđenim nedostacima, kod PiS-a su utvrđeni slijedeći propusti 2015./2016.,  koji sigurno nisu bili otklonjeni 2019.:

  1. Društvo nije u pisanom obliku uredilo kriterije i pravila za imenovanje članova nadzornog odbora. 
  2. Društvo nije imenovalo u nadzorni odbor predstavnika zaposlenika društva. 
  3. Društvo nije u pisanom obliku uredilo kriterije i pravila imenovanja članova uprave. 
  4. Direktor je imenovan odlukom skupštine iz 1999., a nakon toga mu je odlukama skupštine produžavan mandat (na razdoblja od pet godina). 
  5. Društvo je vanjskog revizora izabralo prikupljanjem ponuda. Poziv za prikupljanje ponuda nije objavljen na mrežnoj stranici društva. 

Je li neka od tih preporuka u konačnici usvojena nakon 2019. bit će poznato u budućim revizijama koje će, nakon svega, vjerujemo itekako biti ažurne. Međutim, Revizija je dala i tri preporuke koje su usvojene, a koje bi u konačnici mogle biti nepovoljne za Nadzorni odbor jer ih, prema istima, pozivanje na neznanje ne amnestira jer je razvidno kako su imale određene ovlasti koje bi spriječilo sve ovo za što se trenutno tereti Mariju Ratkić. Riječ je o sljedećim odlukama:

  1. U ožujku 2017. društvo je donijelo Etički kodeks. Etički kodeks sadrži odredbe o sukobu interesa koji se primjenjuje na sve zaposlenike i druge sudionike (nadzorni odbor), koji nisu u radnom odnosu u društvu, ali su povezani na bilo koji način s poslovanjem društva.
  2. U svibnju 2016. na sjednici nadzornog odbora donesen je poslovnik o radu nadzornog odbora. Poslovnikom su određene ovlasti nadzornog odbora, sazivanje sjednica, održavanje sjednica, vođenje zapisnika sa sjednica te prava i obveze članova nadzornog odbora.
  3. Nadzorni odbor je radi obavljanja poslova kontrole na sjednicama zahtijevao procjenu vrijednosti plinskih mreža koje društvo planira kupiti, izradu izvješća o daljinskom očitanju, izradu izvješća o donacijama u 2017. i plana donacija za 2018. te izradu pravilnika o dodjeli stipendija.

Iz navedenog, jasno je kako je PiS dao određene ovlasti Nadzornom odboru, ali koje očito u praksi nisu bile primjenjivane.

Za razliku od državne Revizije koja je imala određene primjedbe, prema mišljenju neovisnog revizora (Imer d.o.o., Zagreb) za 2019., 2020., i 2021. u PiS-u nije bilo nikakvih problema u dijelu njihove nadležnosti u postupku revizije…