Članovi Erasmus+ tima OŠ Vladimira Nazora na edukaciju u Irsku, Nizozemsku, Portugal i Finsku

Erasmus+ tim OŠ Vladimira Nazora iz Vinkovaca još u svibnju 2020. godine dobio je financijsku potporu Agencije za mobilnosti i programe EU (AMPEU) u području odgoja i obrazovanja za projekt E-KIDS (Edukacija za kreativnost, inovaciju, digitalizaciju i socijalne vještine). Projekt je otpočeo 1. rujna 2020. godine, a planirano vrijeme završetka trebalo je biti 31. listopada 2021. No, kako projekt uključuje mobilnosti članova tima na strukturirane tečajeve koji zbog svima dobro znane situacije s koronavirusom nisu mogli biti realizirane, Erasmus+ tim zatražio je njegovo produljenje u trajanju od 12 mjeseci. Tako će putovanja na strukturirane tečajeve, koja su se trebala odvijati tijekom listopada i studenoga prošle godine, realizirati od listopada do prosinca ove godine. Po dva člana tima putuju u Irsku, Nizozemsku, Portugal i Finsku.

Projekt svojim sadržajima obuhvaća četiri ključna područja sadržana u nazivu Projekta: Edukacija za kreativnost, inovaciju, digitalizaciju i socijalne vještine (E-KIDS). Cilj je projekta da učitelji u vidu stručnog usavršavanja unaprijede svoje vještine u spomenutim područjima te stečena znanja i vještine prenesu na učenike, učitelje te lokalnu i regionalnu zajednicu. Educirat će se u području kreativnosti kako bi i učenike potaknuli i ohrabrili na kreativne načine izražavanja, oblikovanja ideja i rješavanja problema. Uvođenjem inovativnih metoda poučavanja nastavu će učiniti bogatijom i zanimljivijom. Digitalizacijom nastavnog procesa unaprijedit će znanja i vještine učenika i učitelja u korištenju tehnologija te proširiti paletu digitalnih alata. U području socijalnih vještina cilj je poboljšanje komunikacije učenik-učitelj-roditelj, razvoj suradničkog rada te razvijanje svijesti učenika o prihvatljivim oblicima ponašanja u školi i izvan nje.

Unatoč otežavajućim okolnostima protekle školske godine i čestog odvijanja nastave na daljinu, članovi tima provodili su aktivnosti vezane uz sadržaje Projekta, sudjelovali u edukacijama, u webinarima i projektima na eTwinningu, pratili online tečajeve na School Education Gataweyu, stručno se usavršavali u poznavanju engleskoga jezika – jezika komunikacije na tečajevima. Aktivnosti su popraćene na internetskoj stranici škole (http://os-vnazora-vk.skole.hr/) te internetskoj (https://edukacija-kids.weebly.com/) i Facebook stranici Projekta (https://www.facebook.com/Ekids2020), a na njima će biti objavljivana i izvješća s najavljenih tečajeva.

Za članove Erasmus+ tima OŠ Vladimira Nazora E-KIDS Projekt velik je iskorak u stjecanju novih znanja i iskustava u europskoj učiteljskoj i akademskoj zajednici Erasmus, ali i promocije Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije diljem Europe! Koordinatorica Projekta je učiteljica engleskoga jezika Lidija Škrlec, a dio tima je i školski ravnatelj Damir Burić.