Čobanković: RA VSŽ u 2022. je kroz 50-ak projekata povukla 6 milijuna bespovratnih eura!

Zrinka Čobanković FOTO: db

Zrinka Čobanković točno godinu dana u ravnateljskom je naslonjaču Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. Proteklo jednogodišnje razdoblju, kaže, bilo je „dinamično, s mnogo aktivnosti i događaja”.

– Generalno, zadovoljna sam učinjenim, ali kao što znamo, uvijek postoji prostora za bolje i više – napominje u uvodu Čobanković koja najvažnijim smatra završetak procesa i usvajanje Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2021.-2027.

– To je najvažniji i najznačajniji razvojni dokument čije je donošenje naša zakonska obveza, a služi kao strateška osnova za realizaciju svih projekata na području naše županije. Nositelj izrade samog dokumenta je županijski Upravni odjel za gospodarstvo i održivi razvoj, a izrađivala ga je Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije. Svoj doprinos u izradi ovog važnog županijskog dokumenta dali su svi gradovi i općine, lokalne razvojne agencije, lokalne akcijske grupe, obrazovne institucije, udruge i ostala javnopravna tijela.

Za manje upućene treba naglasiti kako u realizaciji projekata Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije obnaša ulogu pružatelja savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata lokalne, regionalne i nacionalne važnosti.

– U 2022. godini Agencija je sudjelovala u prijavi 123 projekta ukupne vrijednosti 25 milijuna eura, od čega je pedesetak dobilo pozitivnu ocjenu o (su)financiranju. Ukupna vrijednost navedenih projekata je veća od osam milijuna eura, od čega više od šest milijuna eura čine bespovratna sredstva. Svi ti projekti odnose se na unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga, razvoj turizma i kulture, razvoj komunalne i društvene infrastrukture i slično. Osim navedenih projekata, za koja su već osigurana značajna financijska sredstva, za još nekolicinu projekata čekaju se konačne odluke o financiranju te se nadamo da bi uskoro i ti projekti trebali dobiti pozitivnu ocjenu.

Inače, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije kao javna ustanova djeluje već petu godinu…

– Do 2018. godine bila je u svojstvu trgovačkog društva i najprepoznatljivija kao „Hrast“. Također nas i danas često tako zovu, jer smo pod tim imenom djelovali preko 10 godina. Osnivač nam je Vukovarsko-srijemska županija, a suština našeg postojanja se nije promijenila, a to je, najkraće rečeno, priprema i provedba projekata (su)financiranih bespovratnim sredstvima.

Zanimljivo, stručnu pomoć pri pripremi i provedbi različitih razvojnih projekata RA VSŽ pruža bez naknade, kako za Vukovarsko-srijemsku županiju, tako i za zainteresirane općine i gradove, ostala javnopravna tijela i javne ustanovama s područja naše županije!

– Većina tih projekata sufinancirana je sredstvima iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja. Uz prijavu projekata, možda manje zanimljivi javnosti, također su i poslovi koji se odnose na izradu i praćenje realizacije različitih strateških i razvojnih dokumenata. Otkako smo javna ustanova, više nismo na tržištu i ne naplaćujemo te su potrebna sredstva za naš rad osigurana iz drugih izvora. Naime, s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisali smo ugovor za provedbu tzv. „projekta tehničke pomoći“ kroz koji je osigurano 85% bespovratnih sredstva potrebnih za naš rad (plaće djelatnika i operativni troškovi, op. a.), dok preostali dio osigurava Vukovarsko-srijemska županija. Navedeni projekt je od iznimne važnosti te se nadamo njegovu nastavku i nakon 2023. godine, do kada traje projekt, jer omogućava pružanje usluga pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova bez naknade svim dionicima javnog sektora s područja naše županije.

Isti projekt, napominje sugovornica, također obuhvaća i druge aktivnosti poput izrade i praćenja strateških dokumenata, održavanje informativnih i obrazovnih aktivnosti te provedbu mjera promidžbe i informiranja o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Važno je znati i ovo:

– Uz potporu Vukovarsko-srijemske županije, na raspolaganju smo svim općinama i gradovima za suradnju i pružanje naših usluga, a sve u cilju stvaranja što povoljnijih i kvalitetnijih uvjeta za život naših sugrađana.

Još malo o Planu razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine…

– Najvažniji je to srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije. Kao takav pruža okvir za poticanje razvoja sa svrhom jačanja razvojnih potencijala županije, a usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine, sektorskim i višesektorskim strategijama te je izravna poveznica između europskih, nacionalnih i lokalnih razvojnih planova. Možemo ga tumačiti kao alat koji služi za usmjeravanje razvojnih procesa kroz određeno vremensko razdoblje, s ciljem poboljšanja uvjeta za održivi i pametni razvoj. Služi za plansko stvaranje uvjeta koji omogućavaju jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala, što će se u konačnici odraziti na kvalitetu življenja na području Vukovarsko-srijemske županije.

Konkretno, koliko je projekata njime obuhvaćeno?

– Planom razvoja definirano je deset projekata od strateške važnosti za Vukovarsko-srijemsku županiju ukupne vrijednosti preko 244 milijuna eura.

Većina strateških projekata trenutno je u određenoj fazi pripreme ili provedbe…

– Šest projekata ukupne vrijednosti 85.980.400 eura trenutno je u fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije, kao što je npr. za projekt Transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije ili Auto park Lipovac. Projekti za unapređenje turističke infrastrukture i unapređenja infrastrukture Opće županijske bolnice Vinkovci podijeljeni su u više manjih provedbenih faza te njihovu realizaciju očekujemo u ovoj financijskoj perspektivi.

Čobanković smatra važnim za naglasiti i to da su Republici Hrvatskoj trenutno na raspolaganju sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost Europske unije i to 6,3 milijarde eura bespovratnih sredstava za financiranje reformi i s njima povezanih investicija.

– Hrvatskoj je do sada isplaćeno gotovo 40% navedenih sredstava. Sredstva su usmjerena u različita gospodarska područja kao što su poduzetništvo, energetika, vodno gospodarstvo i gospodarenje otpadom, poljoprivreda i turizam, a također i za javnu upravu i pravosuđe, tržište rada, zdravstvo i obnovu zgrada. Kada su u pitanju sredstva iz strukturnih fondova EU, prema zadnjim dostupnim podacima, do sada je ugovoreno 80% sredstava iz programskog razdoblja 2014. – 2020. od čega je u našu županiju pristiglo preko 530 milijuna eura.

Tijekom prošle godine uspješno je završen proces programiranja za programsko razdoblje 2021.-2027., a ono podrazumijeva, mogli smo ovom zgodom čuti i to, oko 14 milijardi eura koje Hrvatskoj stoje na raspolaganju.

– Novo programsko razdoblje nosi brojne mogućnosti financiranja projekata za naše općine, gradove, županiju, ali i javnopravna tijela i poduzetnike i poljoprivrednike koji se već sad pripremaju za predstojeće natječaje. Područja ulaganja su u gospodarstvo putem istraživanja i inovacija, zatim ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju te povećanje zaposlenosti stanovništva i uključenost u cjeloživotno obrazovanje. Nadalje, važan sektor je i promet s naglaskom na ulaganje u željezničku mrežu i zelene oblike prometa. Veliki se značaj daje promicanju energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, klimatskim promjenama, zaštiti okoliša i održivosti resursa. Također sredstva će biti dostupna za ulaganje u područje zdravstva, obrazovanja, socijalnog uključivanja, kulture i turizma. Navedena ulaganja dostupna su kroz operativne programe „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“ alokacije 5,2 milijarde eura, „Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.“ alokacije 1,57 milijardi eura i „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ alokacije 2,26 milijardi eura.

Zanimljive nove mogućnosti za ulaganja u poljoprivredni sektor nudi strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike kojim se osigurava gotovo 3,8 milijardi eura potpore, od kojih se 1,87 milijardi eura odnosi na izravna plaćanja, 1,85 milijardi eura za mjere ruralnog razvoja te 63,9 milijuna eura za sektorske intervencije (sektori voća i povrća, pčelarstva te vina, op. a.).

– S obzirom na to da su svi operativni programi usvojeni od strane Europske komisije, nadamo se da će uskoro započeti i objava svih natječaja. Očekuje nas puno posla u predstojećem razdoblju obzirom na raspoloživa sredstva i mogućnosti koje iz njih proizlaze – zaključuje Zrinka Čobanković, ravnateljica Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.