Dabro (DP): Pravite nas budalama, županu se topli obrok isplaćuje već godinu dana!

Josip Dabro, županijski vijećnik Domovinskog pokreta, odmah na početku današnje sjednice Skupštine Vukovarsko-srijemske županije, konkretno uoči izglasavanja dnevnog reda na kojem se našla i točka Prijedlog Odluke o novčanoj naknadi za podmirivanje troškova prehrane župana i zamjenika župana Vukovarsko-srijemske županije, javio se za riječ i s govornice poručio:

– Predlažem da se točka vezana uz podmirivanje troškova prehrane župana i zamjenika župana ukloni s dnevnoga reda. Nije ništa protuzakonito, ali ukoliko se točka ne skine s dnevnoga reda, Domovinski pokret ne želi sudjelovati u ovom cirkusu. Naime, imamo informaciju da se taj topli obrok županu i zamjenicima redovito isplaćuje od studenog prošle godine. Čemu onda današnja oduka? Da se pokriju, nas naprave budalama i ponovno obmane javnost. Kao, župan se ovdje drži zakona, a bio je u zatvoru za teška kaznena djela. To je stav Domovinskog pokreta.

Dabro je potom sišao s govornice, pa vrata velike županijske vijećnice zatvorio s vanjske strane.