DANAS ISPLATA NACIONALNE NAKNADE ZA STARIJE Evo tko sve ima pravo na ovo primanje

PEXELS

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izvijestili su javnost kako je danas započela isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac 2023. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 7 278 korisnika (64,48% žena i 35,52% muškaraca), za što je osigurano 876.543,65 eura iz Državnog proračuna.

Nacionalna naknada od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura, a isplata tog iznosa bit će u veljači 2024.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe prema izmjenama Zakona može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (300,00 eura)
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.