Dekanić sa 62 poduzetnika potpisao Ugovore o dodjeli potpora do 50 tisuća kuna

IZVOR: Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko -srijemski župan, Damir Dekanić, potpisao je danas s poduzetnicima Ugovore o dodjeli potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko -srijemske županije za 2022. godinu.

– Za razliku od prošle godine, kada je ukupan iznos za Potpore iznosio 500.000,00, ove godine osigurali iznos od 2.500.000,00 kuna, što je povećanje od ukupno 500 posto – rekao je župan Dekanić. Pojasnio je i kako ta sredstva nisu bila dovoljna da zadovolje sve koji su aplicirali. Naime, na Javni poziv je pristiglo dvije stotine prijava od čega su 62 odobrene.

IZVOR: Vukovarsko-srijemska županija

– Unatoč činjenici da smo osam dana prije same objave Javnog natječaja najavili njegovu objavu, a potom i dva dana prije samog početka roka za prijavu još jednom – na web stranicama Županije, bilo je jako puno onih koji nisu poslali cjelovite prijave ili dokumentaciju – upozorio je Dekanić.

Slijedom toga, otkrio je, bilo je i dosta pritužbi i prigovora koji su malo umanjili njegovo zadovoljstvo sredstvima koja su dodijeljena poduzetnicima.

IZVOR: Vukovarsko-srijemska županija

– Kriteriji za prijavu su bili jasni i ne mogu se zanemariti jer iznos od 50 tisuća kuna nije mali, pa za slijedeću godinu svi moramo više poraditi u tom dijelu – poručio je župan i za slijedeću godinu najavio dodatno povećanje sredstava potpora.

Inače, Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu otvoren je 13. travnja 2022 godine, a trajao je do donošenja Odluke o raspodjeli financijskih potpora koja je objavljena 05. svibnja 2022. godine.

IZVOR: Vukovarsko-srijemska županija

Pravo na potporu imali su poduzetnici, obrti te ostali subjekti koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije. Također pravo prijave za korištenje potpore imali su poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora, inovatori – fizičke osobe s područja Vukovarsko srijemske županije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, te klasteri koji djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.

IZVOR: Vukovarsko-srijemska županija

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su na Javnom pozivu bile su:
• nabave novih alata, novih strojeva, novih postrojenja i opreme, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
• izgradnje, dogradnje, adaptacije, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
• nabave računalnih programa, troškovi licenciranja, izrade i nadogradnje web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija
• istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
• razvoja prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenja u poslovanju
• zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
• troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
• edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
• polaganje stručnih i majstorskih ispita
kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

IZVOR: Vukovarsko-srijemska županija

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosila je do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se mogao prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.