DJEČJI DOPLATAK Evo kad i gdje novi korisnici mogu podnijeti zahtjev!

Ilustracija/PEXELS

U više od 1000 poštanskih ureda diljem Hrvatske građani mogu predati zahtjeve za ostvarivanje prava iz djelokruga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) uključujući i zahtjev za priznavanje prava na doplatak za djecu.

Na tom tragu iz HP-a obavještavaju korisnike kako od 1. ožujka 2024. stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu, a novi korisnici zahtjev za priznavanje prava na doplatak za djecu mogu podnijeti odmah u poštanskim uredima ili u roku od 120 dana počinjući od 1. ožujka 2024. s tim da im se pravo na doplatak za djecu priznaje od 1. ožujka 2024. godine. 

Osim ovog oblika zahtjeva, u poštanskim uredima Hrvatske pošte moguće je predati i sljedeće zahtjeve i:

 • zahtjeve za priznavanje prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca
 • zahtjev za priznanje prava na invalidsku mirovinu / ocjenu radne sposobnosti, privremenu invalidsku mirovinu
 • zahtjev za priznanje prava na naknadu zbog tjelesnog oštećenja
 • zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu
 • zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
 • zahtjev za priznanje prava na doplatak za djecu
 • obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu
 • zahtjev za informativni izračun mirovine prema odredbama zakona o mirovinskom osiguranju
 • zahtjev za utvrđivanje mirovinskog staža
 • zahtjev za priznanje svojstva osiguranika – sezonskog radnika u poljoprivredi
 • zahtjev za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.