Do kraja ožujka političke stranke u VSŽ podijelit će “kolač” od 137.500 kuna

FOTO: Ilustracija

Temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, osim samih vijećnika koji primaju naknadu izravno na vlastite žiro-račune, političke stranke čiji su predstavnici izabrani u Županijsku skupštinu također imaju pravo na mjesečnu naknadu po izabranom vijećniku. Temeljem prijedloga Odluke, tako će vijećnici sutra na sjednici Skupštine Vukovarsko-srijemske županije odlučivati, između ostalog, i o nagrađivanju stranaka kojima vijećnici pripadaju ili su pripadali prilikom konstituiranja. Naime, premda su brojni vijećnici izmijenili svoje stranačke dresove od kako su ušli u ovo predstavničko tijelo, kod dodjele sredstava ne gleda se njihova trenutna partijska pripadnost već pripadnost onoj opciji u kojoj su bili u trenutku konstituiranja Županijske skupštine. Tako da nitko od njih svojim novim strankama nije priskrbio nikakvu (legalnu) financijsku korist, već samo čast članstva!

Mjesečni iznos sredstava definiran je na razini od 1.046,42 kune po vijećniku, ali se ovaj iznos uvećava za dodatnih 10% ako je riječ o vijećnici. Po tom izračunu najviše će dobiti HDZ koji je imao 13 vijećnica i vijećnika u trenutku konstituiranja te će im za ovaj kvartal pripasti 41.438,37 kuna, a slijede ga SDP s 5 izabranih vijećnika (16.010,27 kuna) i HSS s 4 izabrana vijećnika (12.871 kuna). Sedam vijećnica i vijećnika koji su ušli na nezavisnoj listi Tomislava Panenića pojedinačno će dobiti po 3.139,27 kuna, odnosno 3.453,20 kuna će pripasti vijećnicama. Ti iznosi pripast će i vijećnicima BUZ-a i HNS-a koji imaju samo po jednog predstavnika u Županijskoj skupštini.

Nakon lokalnih izbora donijet će se nova odluka kojom će biti definirana sredstava koje će stranke i nezavisni kandidati dobiti do kraja 2021. godine.