Dobrovoljno, a obvezno? Porezna traži da prijavite inozemne primitke!

Porezna uprava  ponovila je poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka, jer je uočeno kako određeni broj građana nije ispunio tu obvezu.

„​Pozivaju se građani rezidenti Republike Hrvatske koji su ostvarili inozemne primitke (primjerice plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr.) u 2021. ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi Republike Hrvatske da to učine prije zaprimanja službenog poziva.“

Naime, temeljem razmjene podataka između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata uočeno je kako određeni broj građana nije ispunio svoju obvezu i prijavio inozemne primitke.

Isto tako, tnozemni primitak je obvezno prijaviti u Republici Hrvatskoj neovisno o činjenici je li u inozemstvu porez već plaćen te neovisno o činjenici hoće li u Republici Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza.

Ovu objavu Porezna je uputila još 21. prosinca prošle godine, no zbog slabog podražaja građana opet ju ponavlja.

Sve dodatne informacije možete potražiti OVDJE.