DOMAĆA BANKA Prihod od kamata doveo do rekordne dobiti HPB-a!

Ilustracija/PEXELS

HPB je u 2023. ostvarila rekordni rast imovine temeljem čega je godinu završila među najvećih pet banaka na domaćem tržištu te time kao integralni dio i značajan sudionik domaćih gospodarskih kretanja ostvarila svoj srednjoročni strateški cilj.

Godinu su osim rasta imovine i tržišnog udjela, obilježili i rekordna profitabilnost, završetak pravnog pripajanja Nove hrvatske banke, rast tržišne kapitalizacije Banke koji je nadmašio sve relevantne indekse, priznanja za transparentnost poslovanja, a po prvi put od 2016. predložena je i od strane dioničara odobrena isplata dividende u iznosu 2,61 eura po dionici.

Neto dobit HPB d.d. je u 2023. gotovo upeterostručena, te iznosi 80,6 milijuna eura, što je najviše u njenoj korporativnoj povijesti, dok je dobit HPB Grupe iznosila 83,0 milijuna eura. Ova razina profitabilnosti rezultirala je povratom na kapital Banke od 18,31 posto, što HPB svrstava na drugo mjesto među velikim bankama u Hrvatskoj.

Kao rezultat osnažene profitabilnosti i uspješno provedenog pripajanja Nove hrvatske banke, kapital i rezerve Banke porasli su za 53,8 posto, a knjigovodstvena vrijednost dionice HPB d.d. za 92 eura, čime krajem 2023. iznosi 264 eura.

Rast dobiti proizlazi iz skoka neto kamatnog prihoda za 106 posto, najvećim dijelom uslijed porasta referentnog kamatnjaka ECB, odnosno prihoda koji HPB ostvaruje na svoja likvidna sredstva na računima kod središnje i poslovnih banaka, ali i zbog učinka pripajanja Nove hrvatske banke koja od 3.7.2023. čini dio poslovnih jedinica HPB-a. Pozitivna kretanja zabilježena su i na strani naknada, gdje je ostvaren rast od 6,5 posto, dok je zahvaljujući dobrim trendovima na tržištima kapitala ostvaren i pozitivan doprinos primljenih dividendi, dobitaka od vrednovanja i trgovanja financijskim instrumentima operativnom rezultatu – u iznosu 6,6 milijuna eura. Isto tako, kretanje portfelja kredita utjecalo je i na rezerviranja koja su u 2023. imala gotovo neutralni učinak na račun dobiti i gubitka, nasuprot 4,1 milijuna eura troška po ovoj osnovi u 2022. godini.