Država potiče mlade poljoprivrednike za kupnju kuće, ali pripremili su samo – milijun eura za sve!

Ilustracija/PEXELS

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na e-Savjetovanju Prijedlog Programa potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za ovu godinu. Riječ je o izuzetno značajnoj populaciji koja kontinuirano raste pa je već u 2023. godini iznosio 14,3 % u ukupnog broja poljoprivrednika.

Ovo je nova nacionalna mjera potpore koja ima za svrhu poboljšanje uvjeta života, odnosno stanovanja mladih poljoprivrednika. Cilj Programa je mladim poljoprivrednicima koji žive u ruralnim područjima gradova i općina, a koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji, omogućiti dodatnu potporu za mlade poljoprivrednike za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje. Ovom potporom želi se doprinijeti odluci mladih obitelji koje se bave poljoprivredom da ostanu živjeti u ruralnom području i proizvode hranu, ali i daju usluge u tom području.

Za ovu mjeru Vlada je osigurala milijun eura u proračunu. Prihvatljivi korisnici ove potpore su JLS koje su u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji.

Krajnji primatelji potpore iz ovog Programa jesu mladi poljoprivrednici koji su zadovoljili uvjete propisane u programima JLS za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu te koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva i nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva.

Iznos potpore za prihvatljive krajnje primatelje iznosi 100 % potpore koju je krajnjem primatelju dodijelila JLS u skladu s uvjetima iz svog programa za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu.

Znači, kako bi uopće kandidirali za ovu mjeru, uvjet će biti da prethodno dobijete novce za istu namjenu od svog grada ili općine. Zanimljivo je kako ovdje Ministarstvo nije predvidjelo mogućnost poticanja i onih poljoprivrednika koji npr. od Vukovarsko-srijemske županije dobiju sredstva za kupnju kuće na selu, a riječ je o mjeri koja bi se idealno uklopila u ovaj prijedlog. Pogotovo iz razloga što nemaju sve općine predviđeno sufinanciranje kupovina kuća pa se mnogi mladi sa sela za tu namjenu prijavljuju na natječaj Županije.