DSV Ivanu Božić Pišćak i Idu Jurić imenovalo novim sutkinjama Općinskog suda u Vinkovcima

FOTO: db

Na 68. sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 20. i 21. siječnja 2022., između ostalog, donesene su odluke o imenovanju novih sudaca i sutkinja Općinskih sudova u Vinkovcima te stupanje na dužnost sutkinja Županijskog suda u Vukovaru.

Prema jednoj od odluka, za sutkinje Općinskog suda u Vinkovcima imenovane su Ivana Božić Pišćak i Ida Jurić.

Isto tako, donesena je i odluka vezana uz Županijski sud u Vukovaru prema kojoj će Anica Filipović i Klaudija Grubišić stupiti na dužnost sutkinja Županijskog suda u Vukovaru 01. veljače 2022.