Duhovi – blagdan rođenja Crkve

Danas slavimo jedan od najvećih kršćanskih blagdana, blagdan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu 50 dana nakon Kristova Uskrsnuća, blagdan Duhova. Slavi se i kao blagdan rođenja Crkve.

Silaskom Duha Svetog nad apostole oni su dobili darove Duha Svetoga kojima su mogli propovijedati Evanđelje svim narodima na svim jezicima. Svi narodi u svojoj kulturnoj i jezičnoj različitosti po Duhu svetom slušaju istu poruku i čine jedinstvo kršćana diljem svijeta. Darovi Duha Svetoga su mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji.

Sveti Ivan Pavao II. naglašavao je ulogu Duha Životvorca u svemu onom što je dobro, plemenito i lijepo u suvremenoj naprednoj civilizaciji, kulturi, znanosti, tehnici i svim drugim područjima ljudske misli i djelatnosti. Duh Sveti je životvorac, obnovitelj lica zemlje, dah života.