Grad raspisao natječaj za prijem dvoje referenata

Na stranicama Grada Vinkovaca objavljen je Javni natječaj za prijem u službu na radno mjesto Referent za mjesnu samoupravu. Traži se dvoje izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

Osim općih uvjeta propisanih u članku 12. ZSN, za prijam u službu kandidati moraju imati srednju stručnu spremu, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te položen državni ispit (kandidati koji nemaju položen državni ispit imaju obvezu položiti ga u roku od godine dana od prijema u službu).

Ostale uvjete natječaja, potrebnu dokumentaciju kao i uvjete rada i visinu plaće možete potražiti ovdje.