Grad Vinkovci izradio Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka

Ilustraca/PEXELS

Kao što smo već i pisali, na sjednici Gradskog vijeća Grada Vinkovaca održanoj u rujnu, usvojena je Odluka o pristupanju Vinkovaca Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. Riječ je o inicijativi koja okuplja na tisuće lokalnih tijela vlasti koja koordiniranim standardiziranim aktivnostima provode ciljeva EU vezane uz klimu i energiju.

Prvi korak u ostvarenju ciljeva jest izrada Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka u roku od dvije godine nakon formalnog pridruživanja inicijativi.

– Grad Vinkovci je ovu obvezu ispunio već 18. prosinca 2023. godine kada je na sjednici Gradskog vijeća prihvaćen prijedlog Odluke o donošenju SECAP-a. Akcijski plan obuhvaća izradu baznog i kontrolnog inventara emisija CO2 kako bi se dobio uvid u trenutno stanje potrošnje energije u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete. S obzirom na potrošnju energije u primarnim sektorima, SECAP donosi grupu mjera za ublažavanje klimatskih promjena, čijom se implementacijom djeluje na smanjenje potrošnje energije i emisija CO2, naglašava o ovoj temi pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Davor Mecanović.

Tako je u okviru tzv. SECAP-a Grada Vinkovaca izrađena analiza rizika i ranjivosti od klimatskih promjena za najugroženije sektore zdravlja, poljoprivrede, turizma i vodoopskrbe.

Na temelju analize rizika planirana je provedba osam mjera prilagodbe u sektoru zdravlja, dvije mjere u sektoru vodoopskrbe, četiri mjere u sektoru poljoprivrede, dvije mjere u sektoru turizma te četiri općenite mjere prilagodbe klimatskim promjenama.