Grad Vukovar „misli zeleno” i usput štedi; sunčana elektrana na krovištu Vodovoda!

FOTO: Grad Vukovar

Grad Vukovar kontinuirano prati trendove ekološki prihvatljivih izvora energije te provodi mjere kojima pokazuje da „misli zeleno“. Tako je na krovištima objekata Vodovoda grada Vukovara izgrađena solarna elektrana koja putem ukupno 1.266 panela i sunčeve energije proizvodi električnu energiju, a u konačnici i pitku vodu.

Sunčana elektrana na površini od 2.342 m2 i snage 469 kW donosi značajne uštede i velike iskorake u ostvarenju samodostatnosti u proizvodnji energije, a njezinom izgradnjom Vodovod grada Vukovara će preko 60% električne energije za proizvodnju pitke vode dobiti upravo iz obnovljivih izvora energije.

 

Elektranu koja je u radu od kraja prosinca 2021. godine obišli su danas vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i njegov zamjenik Filip Sušac.

Ovim i sličnim projektima koje smo proveli u Tehnostanu, ali i s najavom svih drugih projekata iz sfere zelene tranzicije na području grada Vukovara poput pokrivanja panelima krovišta gradske sportske dvorane, gradskog plivališta te čitavog niza drugih gradskih ustanova, ostvarujemo značajne iskorake i uštede. Sukladno novoj financijskoj perspektivi Europske unije interes nam je maksimalno iskoristiti sredstva za sufinanciranje zelenog izvora energije. Tim putem smo se vodili do sada, a sukladno novonastaloj svjetskoj krizi, na njemu ćemo raditi još intenzivnije. Projekte apliciramo na natječaje koji su u tijeku te sam siguran kako će površina grada Vukovara pod fotonaponima rasti velikim intenzitetom, jednako kako je to bio slučaj u protekle dvije godinerekao je Penava.

Direktor Vodovoda grada Vukovara Dario Tišov naglasio je, pak, kako je sunčana elektrana na krovištima Vodovoda grada Vukovara prva od tri faze velikog projekta te pojasnio kako projekt predstavlja veliku prednost za građane Vukovara jer je njime anuliran porast cijene električne energije, koja bi u protivnom utjecala i na samu cijenu vodnih usluga.

– Početkom prošle godine krenuli smo u prvu od tri faze izgradnje solarne elektrane. Uvidjeli smo poskupljenja energenata koji su utjecali na cijenu vodnih usluga te smo odlučili investirati u ovaj projekt jer električna energija čini 15% udjela u samoj cijeni vodnih usluga. Ovim projektom smo anulirali poskupljenje u mjeri od 90% informirao je Tišov te dodao i sljedeće:

– Druga faza projekta je dodatna sunčana elektrana koju planiramo proširiti na ostale krovne površine, a koja će biti snage 100 kW. Treća faza je na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji je pokriven velikom krovnom površinom također izgraditi sunčanu elektranu koja će smanjiti potrošnju električne energije u trenutku zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda.

Rok isplativosti projekta koji je Vodovod grada Vukovara financirao svojim sredstvima te čija je vrijednost 2.244.999,99 kuna s PDV-om, s obzirom na tržište električne energije, iznosi godinu i osam mjeseci.