Grad Vukovar – primjer dobre prakse u upravljanju imovinom

Na konferenciji Panorama, održanoj u Zagrebu, prezentiran je rad vukovarske gradske uprave kao primjer dobre prakse u području upravljanja imovinom u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji je sudjelovalo 1350 sudionika, između kojih najviše pročelnika i pravnika u jedinicama lokalne i regionalne samouprave s područja cijele Republike Hrvatske.

Budući da je Grad Vukovar donio Strategiju upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara za razdoblje od 2021-2025. godine na temelju kojih gradonačelnik donosi jednogodišnje planove upravljanja i raspolaganja nekretninama, ima dobro ustrojen registar nekretnina u kojemu se redovito i ažurno radi i općenito su napravljeni veliki pomaci u području upravljanja gradskom imovinom, Gradu Vukovaru upućen je poziv za sudjelovanje na konferenciji kako bi rad gradske uprave Grada Vukovara poslužio kao dobar primjer za upravljanje imovinom.

U ime Grada Vukovara na konferenciji je sudjelovala Marina Vlajčić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, koja je na dva panela predstavila rezultate rada i strateške ciljeve Grada Vukovara u području upravljanja imovinom. Pročelnica je istaknula da je ključni cilj osigurati sustavno, transparentno, optimalno i održivo upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara, tako da gradska imovina pridonosi općem dobru i razvoju gospodarstva, infrastrukture i lokalne zajednice u cjelini.