Grad za manifestacije i programe udruga, pravnih i fizičkih osoba iz područja kulture i tehničke kulture daje milijun i sto tisuća kuna

FOTO: Ilustracija

Na stranicama Grada Vinkovaca objavljen je danas Javni poziv za dodjelu financijskih potpora programima u području kulture i tehničke kulture grada Vinkovaca za 2022. godinu.

Temeljem ovog Javnog poziva, Grad će poduprijeti programe organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Vinkovce, programe udruga i drugih organizacija u kulturi i tehničkoj kulturi, programe muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti, programe kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, programe knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti, znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture, programe filmske i audiovizualne djelatnosti, programe koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura, dramske, glazbene, likovne i druge programe s područja kulture te programe međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne suradnje.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu sredstava iz Javnog poziva imaju udruge, ustanove (osim ustanova kojima je Grad osnivač), pravne i fizičke osobe s različitim programima iz područja kulture i tehničke kulture s područja grada Vinkovaca. Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, odnosno druge pravne i fizičke osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te su kao takve i registrirane u odgovarajućem Registru.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva: 1.100.000,00 kn. Očekivani broj programa koji će se financirati: 100. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu je 100.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava programa je 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Sve detalje Javnog poziva možete potražiti OVDJE.