HARAČ Država ukida vodni doprinos i smanjuje još 72 nameta koja iritiraju poduzetnike!

Ilustracija/PEXELS

Krajem prošle godine Vlada RH usvojila je Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja za 2024. godinu. Riječ je o dokumentu koji predviđa ukupno 73 mjere rasterećenja provedbom kojih se planira direktno troškovno rasterećenje u iznosu od 132.859.590,41 eura. Ukidanje i korekcija predloženih nameta planirano je za prvi kvartal ove godine.

Među najznačajnijim mjerama jest ukidanje vodnog doprinosa, te smanje naknade za zaštitu voda. Ukinuti će se i posebna godišnja naknada za emisije stakleničkih plinova, a naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma smanjit će se za 38%.

Brojna su smanjenja i ukidanja naknada iz područja poljoprivrede, a donijet će uštede od 10,6 milijuna eura u kumulativu.