Hrvatska po prvi put od 2000. godine više izvezla električne energije nego što smo je uvezli

IZVOR: PEXELS

Prvi put od 2000. godine potencijal obnovljive energije u Hrvatskoj omogućit će da se razmjena energije na interkonekcijama ove godine zaključi s izvoznom bilancom. Ukupni promet električne energije u elektroenergetskom sustavu u jedanaest mjeseci ove godine je iznosio 23.836 GWh, od čega je potražnja iznosila 17.667 GWh, a od ostatka je izvezeno 837 GWh, zaključak je to udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatska temeljem relevantnih podataka.

Ukupna proizvodnja električne energije na pragu elektrana u Hrvatskoj iznosila je 15.260 GWh, od čega je proizvodnja neobnovljivih  izvora iznosila 4.712 GWh ili 30,9%, a obnovljivih 10.548 GWh ili 69,1%.

Ukupna potrošnja električne energije iznosila je 16.830 GWh pri čemu je tuzemna potrošnja iznosila 16.716 GWh, a potrošnja RHE za crpljenje vode 114 GWh. Proizvodnja NE Krško za potrebe Hrvatske je iznosila 2.407 GWh. Ova proizvodnja je mogla biti veća za 367 GWh da nije bilo kvara na primarnom dijelu elektrane od 6.listopada do 17.studenog. Manjak je nadoknađen uvozom i većom proizvodnjom termoelektrana u listopadu te većom proizvodnjom hidroelektrana u studenom.

Po karakterističnim pokazateljima obnovljivi izvori su u raspoloživoj energiji za prvih jedanaest mjeseci ove godine sudjelovali s 59,7 %. Od čega su hidroelektrane činile 40,2%, ostali obnovljivi izvori 19,5%, neobnovljivi 26,7% i hrvatski dio NE Krško 13,6 %. Očekuje se da će ostali OIE ove godine preći 20% raspoložive energije.

Ukupna proizvodnja OIE u prvih jedanaest mjeseci iznosila je 10.548 GWh i ostvareno je pražnjenje akumulacija u odnosu na početak godine u iznosu 129 GWh, tako da je ukupna produktibilnost OIE iznosila 10.419 GWh. Ove godine uz prosječne faktore korištenja snage u prosincu se očekuje veća godišnja proizvodnja OIE od 11 TWh (oko 27 TWh primarne energije), jedan je od zaključaka ove analize.