HUP Vladi RH: Ukinite PDV na donacije!

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) danas je od Vlade RH zatražio privremeni prestanak obračuna i plaćanja svih poreznih davanja na oblike pomoći i donacija građanima Hrvatske koji su pogođeni posljedicama potresa, a pogotovo na području Petrinje, Siska i Banovine.

U HUP-u, kod poreznih davanja u prvom redu misle na plaćanje  PDV-a na isporuku dobara i usluga te plaćanje poreza na dohodak i doprinosa za pomoć koju poslodavci žele isplatiti radnicima koji su pogođeni posljedicama potresa.

Kako iz HUP-a pojašnjavaju „U pogledu PDV-a na isporuku dobara i usluga, trenutačno su donacije novčanih sredstava oslobođene PDV-a. No, donacije u obliku isporuke dobara i usluga su predmet oporezivanja. Stoga, apeliramo na Vladu RH da donese odluku da se u što hitnijem roku oslobodi donatore, kako pravne tako i fizičke osobe, od plaćanja PDV-a na donacije roba i usluga za borbu protiv učinaka potresa.

Mnogi poduzetnici, članovi HUP-a javljaju nam kako imaju namjeru u nadolazećim danima i tjednima pomoći direktno građanima prilikom obnove njihovih kuća s materijalima, opremom i uslugama. Problem je, međutim, što prema trenutačnim propisima, za donaciju ove robe i usluga dotična poduzeća i obrtnici moraju obračunati i plaćati PDV.“ – izjavio je glavni direktor HUP-a, dr.sc. Damir Zorić.