I TO SE DOGAĐA Tijekom 2023. godine 11 carinika ostalo bez posla zbog teške povrede dužnosti!

IZVOR: Carinska uprava RH

Tijekom 2023. godine Prvostupanjski disciplinski sud izdao je ukupno 63 rješenja u postupcima teške povrede službene dužnosti, u kojima su teške povrede službene dužnosti, u pretežitom broju, bile nezakoniti rad ili propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti te nepostupanje po napucima i uputama za rad koje donosi Središnji ured o primjeni propisa iz djelokruga rada carinske službe, javljaju iz Carinske uprave RH.

Gledajući strukturu izrečenih kazni u disciplinskim predmetima zbog teške povrede službene dužnosti, u 36 rješenja izrečena je novčana kazna, u 11 rješenja izrečena je najstroža kazna prestanka državne službe, u 12 rješenja službenik je oslobođen od odgovornosti, a u 4 predmeta odlučeno je o obustavi postupka. U 4 predmeta također su rješenjem izrečene i mjere zabrane prijma u državnu službu na 1 odnosno 4 godine, govore podaci Prvostupanjskog disciplinskog suda.