I u vinkovačkoj bolnici obrađen jedan pacijent zbog sumnje na trovanje gaziranim pićem

Ukupno 34 osobe obrađene su u deset hrvatskih bolnica zbog sumnje na trovanje gaziranim pićima. Najviše ih je obrađeno u KBC Zagreb, njih 17, a jedan pacijent obrađen je i u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci. No, kod njega nisu pronađene erozivne ozljede pa je otpušten kući.

Kao uostalom i velika većina obrađenih pacijenata. Naime, prema podacima Ministarstva zdravstva, 32 pacijenta su otpuštena kući, a dva su hospitalizirana.