Informativna radionica RA VSŽ o sudjelovanju u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

Planom za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske, temeljnim aktom strateškog planiranja koji usmjerava industrijsku tranziciju i gospodarski razvoj Panonske Hrvatske u novom programskom razdoblju 2021.-2027., identificirani su regionalni lanci vrijednosti u koje će se usmjeriti bespovratna sredstva iz fondova Europske unije namijenjena industrijskoj tranziciji u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 28. veljače 2022. godine Javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske. Glavni cilj Javnog poziva za iskaz interesa je identificirati ključne dionike iz koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar regionalnih lanaca vrijednosti.

Regionalni lanci vrijednosti u Panonskoj Hrvatskoj, koji su prepoznati da imaju najveći potencijal za rast su: Zeleni rast Panonske Hrvatske, Hrana i poljoprivreda Panonske Hrvatske, Pametne i kreativne industrije Panonske Hrvatske i Kontinentalni turizam Panonske Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji, poduzetnici, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i inovacijski klasteri, u narednim će mjesecima, uz podršku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, resornih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora, izraditi akcijske planove usmjerene na industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske te će oni predstavljati ključan dokument za pripremu ciljanih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., indikativne vrijednosti 160 milijuna eura za Panonsku Hrvatsku, čija se objava planira krajem 2022. godine

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije pozdravlja ovu inicijativu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije jer je industrija ključni pokretač društveno-gospodarskog razvoja.

Iz tog je u organizaciji Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije održana informativna radionica na kojoj je predstavljen Plan industrijske tranzicije Panonske Hrvatske i Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti te su ovim putem svi sudionici pozvani da se uključe u sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti i tako postanu su-kreator politika za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske.