Iskaz interesa za potrebe građevnih čestica u proširenoj Industrijskoj zoni Zalužje

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o. obraća poduzetnicima zainteresiranim za ulaganje u proširenu Indutrijsku zonu Zalužje:

Poštovani poduzetnici,

Grad Vinkovci su od Republike Hrvatske 19. svibnja 2022. godine dobili odluku o darovanju 110 hektara državnog zemljišta za proširenje i izgradnju Industrijske zone Zalužje. Grad zajedno s Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o. trenutno radi na infrastrukturnom opremanju Zone za poduzetnike i potencijalne investitore.

Ako imate potrebu za širenjem poslovanja i zainteresirani ste za ulaganje u novu Zonu, pošaljite nam zahtjeve i potrebe kako bi uz pomoć Vaših odgovora mogli procijeniti veličinu čestica i kapacitete infrastrukturne opreme.

Recite nam Vaše mišljenje i sugestije kako bi stvorili najbolje moguće uvjete za rad poduzetnika u Zoni!

Možete preuzeti obrazac upitnika u Word datoteci pritiskom na gumb ispod teksta ili pritisnite poveznicu s online obrascem, izaberite način koji Vam više odgovara. Ako ispunjavate obrazac pošaljite nam ga povratno na uprava@viavinkovci.hr.

Link obrasca: https://forms.gle/ALqvDj1vDi3tzK6m6