ITU mehanizam – 25 milijuna eura za realizaciju projekata važnih za napredak vinkovačkog kraja

Danas je u Vinkovcima potpisan Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Sporazum su potpisali gradonačelnici Vinkovaca i Otoka te načelnici općina Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci.

Sporazum je sklopljen s ciljem definiranja uloga i odgovornosti čelnika gradova i općina, potpisnika sporazuma, u procesu izrade i provedbe Strategije razvoja urbanoga područja Vinkovci (SRUP Vinkovci) sukladno zakonodavnom okviru, a i u cilju definiranja zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja Vinkovci, zajedničkih pravaca djelovanja te provedbe zajedničkih projekata urbanoga područja za čiju provedbu će se u financijskom razdoblju 2021.-2027. osigurati sredstva europskih fondova namijenjena održivom urbanom razvoju u okviru mehanizma za integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam).

U provedbi budućih projekata partnerima će na raspolaganju biti Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA, kao i gradski Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu. Potpisnici Sporazuma na raspolaganju će imati oko 25 milijuna eura koje će utrošiti za realizaciju projekata važnih za napredak ovoga područja.

ITU mehanizam gradu Vinkovcima i cijelom urbanom području Vinkovaca otvara nove mogućnosti koje u prijašnjem EU financijskom razdoblju i s prijašnjim modelima financiranja nisu bili dostupni, a izrada strateških dokumenta na lokalnoj razini jedan je od preduvjeta za korištenje spomenutog mehanizma. Stoga je Grad Vinkovci pokrenuo proces strateškog planiranja održivog urbanoga razvoja koji obuhvaća prije svega definiranje obuhvata i uspostavu urbanog područja Vinkovci. 

Inače, urbano područje Vinkovci čine grad Vinkovci, kao središte urbanog područja te grad Otok i općine Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci. Pri definiranju obuhvata urbanog područja odabrane su općine koje zadovoljavaju osnovne kriterije odnosno udio dnevnih migracija zaposlenih u grad Vinkovce od minimalno 30%, te postojanja prostornog kontinuiteta. Tako su Općine Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci udovoljile navedenim kriterijima, dok su grad Otok i općina Nijemci ušli u obuhvat temeljem udjela dnevnih migracija učenika i studenata te infrastrukturnog kriterija i kriterija zajedničkog rješavanja potreba građana.