Jarmina gotovo utrostručila godišnji iznos nagrada studentima te udvostručila jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima

Na službenim stranicama Općine Jarmina podnesen je izvještaju o radu Općinskoga vijeća Jarmine na planu socijalne politike koja iz godine u godinu uzima u obzir sve više potrebitih korisnika. Među njima su stipendiranje studenata, donacije umirovljenicima, božićnice, pomoć lokalnoj osnovnoj školi, donacije za boravak djece u vrtićima i druge stavke koje u iznosima pokazuju pozitivne trendove.

Najveći pomak vidi se u prvoj stavci – nagrada studentima. U 2017. godini Općina Jarmina isplatila je 56.000 kuna nagrada studentima, a u pandemijskoj 2020. godini ista je stavka iznosila čak 151.600 kuna jer su i studenti koji nisu ostvarili stipendije, primili jednokratne novčane pomoći. Troškovi učeničkoga i studentskog prijevoza, dok se smanjuje broj stanovništva u županiji, porasli su od 2017. do 2020. godine za više od 20.000 kuna. U 2019. godini tekuće donacije osnovnoj školi iznosile su približno 60.000 kuna. Pomoći obiteljima i kućanstvima samo su 2017. godine iznosile oko 70.000 kuna, a u svim ostalim godinama udvostručen je taj iznos. Cijeli izvještaj s tablicom može se vidjeti na poveznici Socijalna politika: dječji vrtić, briga o mladima, donacije školstvu, stipendije studentima, božićnice i donacije za umirovljeničke aktivnosti – Općina Jarmina

Izvješću su dodani i podaci o programu zapošljavanja žena putem projekta „Zaželi“ kojem je prethodio u 2017. godini program pomoći u kući starijim osobama, kao i aktivnosti vezane uz podjele 400 paketića djeci povodom božićnih blagdana kada su DVD „Jarmina“ i Savjet mladih pomogli u dostavljanju poklona na kućne pragove.