Jedan kvadrat stana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji vrijedi kao 4,2 kvadrata u našoj županiji!

Ekonomski institut iz Zagreba objavio je publikaciju „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2020”. Prema navedenom izvješću, u svega pet županija u 2020. godini ostvaruje se veći broj kupoprodaja stanova/apartmana nego godinu dana ranije, a među njima je i Vukovarsko-srijemska županija koja se s 24,4 posto nalazi na drugom mjestu iza Požeško-slavonske županije s 27,2 posto.

Prema istom istraživanju, u našoj županiji u protekloj godini ostvareno je 499 kupoprodajnih ugovora gdje se medijalna cijena stana/apartmana kretala po niskih 3.355 kuna po kvadratnom metru.

„Zanimljiv je podatak da je razlika u medijalnoj cijeni stanova/apartmana po m2 između Dubrovačko-neretvanske i Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini iznosila čak 10.644 kuna, što znači da se za jedan m2 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Vukovarsko-srijemskoj županiji moglo kupiti 4,2 m2. Za usporedbu 2019. godine se za jedan m2 stana/apartmana u Dubrovačko neretvanskoj županiji moglo kupiti 3,8 m2 stana apartmana u Vukovarsko-srijemskoj županiji”, navodi se u publikaciji.

Najveći jaz u medijalnim cijenama unutar županije zabilježen u Vukovaru gdje je medijalna cijena stana/apartmana po m2 u 2020. godini iznosila svega 1.463 kune, za razliku od ostatka Vukovarsko-srijemske županije koji bilježi gotovo tri puta višu medijalnu cijenu, od 4.522 kune po m2.

Svakako je i zanimljiv podatak kako je medijalna starost svih ukupno prodanih stanova u protekloj godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji 40 i više godina.

Po pitanju obiteljskih kuća, prodaja je porasla za 5,7 posto u odnosu na 2019. godinu te je 539 kuća u županiji promijenilo vlasnike. Pri tome je kvadratni metar kuća najčešće prodavan po prosječnoj cijeni od 372 kune, dok su najniže cijene iznosile 30 kuna, a prosječno najviše po 3.235 kuna po kvadratu.