Još jedan uspjeh fotografkinje Suzane Bota

IZVOR: Fotoklub Rijeka

Fotoklub Rijeka još davne 1979. godine organizirao je natječaj i izložbu “Žena”, a  povodom Međunarodnog dana žena.  Sve ove godine fotoklub raspisuje natječaj s nazivom Fotografkinje na kojem su mogle sudjelovati samo žene,  punoljetne autorice, a neovisno iz kojih se pobuda bave fotografijom; je li to njihova povremena aktivnost, redovna hobistička strast ili pak profesionalna praksa, navode iz Fotokluba Rijeka.

Tema je slobodna jer nam cilj isticanje samih autorica, odnosno njihovog doživljaja svijeta koji ih određuje kao ženu te afirmacija ženskog stvaralaštva; žene kao subjekta i žene kao autorica, a ne žene objekt kako se to česti čini čine.

U ovoj jakoj konkurenciji naša fotografkinja Suzana Bota dobila je pohvalu Fotokluba Rijeka za svoju umjetničku fotografiju poroda naziva Rođendan 1.