KOKE ‘HRVATICE’ Učenici vinkovačke škole uspješno primjenjuju nova znanja uzgoja

IZVOR: Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci

Specifična znanja u uzgoju voćnjaka, vinove loze i proizvodnje vina, organizacija poljoprivredne proizvodnje, upravljanje aglomeracijskim sustavima, rukovanje poljoprivrednim strojevima, uzgoj autohtonih vrsta, proizvodnja sadnog materijala, hortikulturne aktivnosti, agroekologija – samo su neke od aktivnosti kojima Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci poduže na višu razinu kroz Regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi.

Uzgoj autohtonih pasmina u peradarstvu jedna je od ključnih aktivnosti kojom se želi podići kvaliteta kadrova koji upravljaju ovim mikro sustavima u domaćoj proizvodnji. Upravo na tom tragu učenici prvih razreda ove škole, zajedno s nastavnicima Mirjanom Butorac i Goranom Kalić sudjelovali u pripremi peradnjaka i njegova naseljavanja jatom pilenki kokoši Hrvatica. Aktivnosti su provedene u okviru vježbi u peradnjaku koji se nalazi u sklopu zgrade Regionalnog centra kompetentnosti Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci.

Prvu fazu ove aktivnosti predstavljao je posjet OPG-u „Ramač“ Piškorevci u vlasništvu gospodina Damira Ramača koji se bavi uzgojem autohtone pasmine peradi – kokoši hrvatice. Učenici su upoznali načine smještaja, hranidbu, zoohigijenski nadzor te inkubaciju i uzgoj podmlatka.

S obzirom na to kako je peradnjak, kao i čitava zgrada RCK sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru projekta Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, II. faza, također su istim sredstvima pribavljene i autohtone pasmine kokoši hrvatica s navedenog OPG-a. U drugoj fazi ove aktivnosti, učenici su pripremali pilenke za transport, izvijestili su iz ove škole.

U trećoj fazi, dolaskom na RCK, uslijedile su pripreme za naseljavanje koje su se sastojale od rasprostiranja stelje, pripreme hranilice i pojilice te hrane. Nakon završenih priprema, 13 pilenki naseljeno je u objekt i to 12 ženki i jedan mužjak. Svrha uzgoja kokoši hrvatica jest stjecanje određenih kompetencija nužnih za uzgoj i očuvanje autohtone pasmine kokoši hrvatice kod učenika.