KOMUNALNI REDARI Dosad uklanjali pse lutalice, a uskoro će uklanjati i nelegalne zgrade?!

Ilustracija/PEXELS

Umjesto dosadašnjih evidencija o nelegalnom parkiranju na zelenim površinama, postupanju prema psima lutalicama, djelovanja u slučajevima uočenih strvina životinja ili neočišćenog snijega ispred kuća, po novom prijedlogu Zakona komunalni redari trebali bi raditi i dosadašnji posao Građevinske inspekcije?!

Prema prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o građevinskoj inspekciji koji se nalazi u postupku e-Savjetovanja, komunalni redari postaju – gazde na terenu po pitanju nelegalne gradnje. Naime, iako su ovi zaposlenici gradova i općina do sada imali uglavnom beznačajne ovlasti po pitanju građevinskih pothvata, ukoliko prođe ovaj prijedlog izmjena Zakona, oni postaju izvršitelji uklanjanja nelegalnosti.

Naime, prema dosadašnjem Zakonu u slučaju nelegalnih objekata, komunalni redari smjeli su samo nadzirati uklanjanje ruševina, evidentirati stanje fasada i nadzirati manje građevinske zahvate, dok je kažnjavanje nepravilnosti s njihove strane bilo svedeno na minimum.

U principu, njihov zadatak bio je prijavljivati uočene nelegalne gradnje Građevinskoj inspekciji pa je tek nakon toga Građevinska inspekcija išla u postupanje. Apsurd situacije je taj kako je do sada komunalni redar nepravilnosti prijavljivao Građevinskoj inspekciji pa je ona postupala, dok bi po novom prijedlogu komunalni redar trebao uočiti, reagirati i potom prijaviti Građevinskoj inspekciji nepravilnost koju bi ona tek istu – evidentirala u sustav?!

Sada, prema ovim predloženim izmjenama komunalni redari dobivaju ovlasti zatvaranja nelegalnih gradilišta, a ukoliko vlasnik ne obustavi radove, komunalni redar će imati pravo i izreći novčanu kaznu!

Cilj je ovakvih izmjena, tvrde u Ministarstvu, na brži način postupati protiv nezakonitih graditelja s obzirom kako ne postoji dovoljan broj građevinskih inspektora pa će se komunalnim redarima proširi ovlast djelovanja po pitanju sprječavanja bespravnog građenja.

Ostaje pitanje kako će to u praksi izgledati. Tako u Vinkovcima trenutno djeluje samo jedan komunalni redar koji ima široka zaduženja, a po novom bi trebao voditi i potpunu brigu o nelegalnim građevinskim aktivnostima.

Drugi problem o kojem očito nisu razmišljali u Ministarstvu kada su ovaj teret s Građevinske inspekcije prebacili na gradove i općine jest kako su građevinski inspektori, u pravilu, osobe s visokom stručnom spremom tehničkih fakulteta, dok su komunalni redari (uglavnom) na razini srednje stručne spreme.

Kako bi to sve trebalo izgledati u praksi Ministarstvo je definiralo kroz sljedeće korake:

(1) U provedbi nadzora komunalni redar rješenjem naređuje investitoru, odnosno vlasniku i/ili izvođaču obustavu građenja zgrade ako se:

1. gradi bez izvršne građevinske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta za građenje

2. gradi bez glavnog projekta sukladno propisu kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi.

(2) Komunalni redar obustavu građenja zgrade provodi zatvaranjem gradilišta zgrade postavljanjem posebnog službenog znaka na gradilište, odnosno zgradu.

(3) Nakon zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom zabranjeno je svako građenje na zatvorenom gradilištu do prestanka važenja mjere obustave građenja.

(4) Ako investitor, odnosno vlasnik i/ili izvođač nastavi graditi poslije zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom, komunalni redar provodi sprečavanje daljnjeg građenja izricanjem novčanih kazni.

(5) Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja komunalnog redara iz stavka 1. ovoga članka ili iz nekog drugog razloga prestane obveza izvršenja tog rješenja, komunalni redar će po službenoj dužnosti rješenjem obustaviti postupak izvršenja tog rješenja.

(6) Način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta od strane komunalnog redara propisuje ministar pravilnikom. Ministar će donijeti pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.