KORIŠTENJE PESTICIDA Kuća vam je blizu tretiranih površina? Evo koja su vaša prava!

Ilustracija/PEXELS

S pripremom tla za sjetvu zakuhtavaju se intenzivni radovi u poljoprivredi. Uskoro slijedi sjetva, a potom i tretiranje poljoprivrednih površina različitim pesticidima i ostalim sredstvima za zaštitu bilja kako bi se usjevima povećala otpornost te povećala zaštita od svih vrsta nametnika.

Kod korištenja pesticida, poljoprivrednici su dužni propisno provoditi mjere za smanjenje rizika od uporabe pesticida te voditi se temeljnim načelima integrirane zaštite bilja, a između ostalog i provoditi informiranje javnosti.

Upravo ovo posljednje bitno je stanovnicima naselja koji se nalaze neposredno uz poljoprivredne površine, odnosno u onim slučajevima kada su obiteljske kuće izravno naslonjene na poljoprivredne parcele.

Tako je prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida u članku 67. definirano kako „Profesionalni korisnici pesticida moraju prije obavljanja tretiranja obavijestiti javnost, zainteresirane strane ili osobe koje bi mogle biti izložene pesticidima zanošenjem škropiva pri tretiranju ili na drugi način“.

Pri tome je profesionalni korisnik osoba koja koristi pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti u poljoprivredi i drugim djelatnostima, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene. Dakle, svaki poljoprivrednik koji koristi pesticide.

Jednako tako, prema članku 69. istog Zakona prilikom primjene pesticida profesionalni korisnici trebaju spriječiti onečišćenje vodotoka, bunara, jezera, mora i izvora voda ostavljanjem netretirane površine širine najmanje 20 metara kod tretiranja s tla odnosno 100 metara netretirane površine, uključujući i gospodarske zgrade i naselja, kod tretiranja zrakoplovom ako drukčije nije naznačeno u uputama na etiketi ili rješenju o registraciji i dozvoli pojedinog pesticida.

Dakle, kod svakog tretiranja sa zemlje, poljoprivrednik koji koristi pesticide u neposrednoj blizini kuća, dužan je ostaviti najmanje 20 metara širine netretirane površine!

Ukoliko se ovakvi zakonski uvjeti ne poštuju, građani na raspolaganju imaju pravo pozvati poljoprivrednu inspekciju Državnog inspektorata koja će provjeriti je li profesionalni korisnik pesticida djeluje sukladno Zakonu.

Ukoliko se utvrdi kršenje Zakona, Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba te kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi. Za obrtnike je predviđena kazna od 5 do 20 tisuća kuna, dok je fizičkim osobama predviđeno kažnjavanje u iznosu od 2 do 5 tisuća kuna.