Ljepša strana statistike: Ljubavnici u Vukovarsko-srijemskoj županiji najproduktivniji u rujnu!

Kad najviše vodimo ljubav ili samo ‘vodimo ljubav’ teško je dokučiti. No, zahvaljujući podacima Državnog zavoda za statistiku, odnosno njihovom Statističkom izvješću „Prirodno kretanje stanovništva u 2020.”, možemo zaključiti kada je ta ljubav najproduktivnija!

Tako prema podacima DZS-a, ako je najviše djece u 2020. godini u našoj županiji rođeno u lipnju možemo prosto (u doslovnom i dvosmislenom smislu!) zaključiti kako je vođenje najproduktivnije u rujnu. Dakle, ništa svjetska i europska prvenstva, nove godine i valentinova… Vinkovačke jeseni su izgleda taj okidač koji je u pretprošloj godini rezultirao dolaskom na svijet najvećeg broja naših sugrađana (124)!

Nije ni prosinac za odbaciti po pitanju vođenja ljubavi (120 novorođene djece u rujnu), ali je ljeto ipak na razini – lovačkih priča. Naime, najmanje djece rođeno je u ožujku (86) i travnju (87)…

Prema istim podacima, odnosno istom logičkom sklopu tumačenja dostupnih podataka, lako se dolazi do zaključka kako su najaktivnije žene u dobi između 30 i 39 godina koje su postale majke 597 djece. Nešto manje (563) djece rodile su majke između 20 i 29 godina. S druge strane 34 djece rodile su majke između 15 i 19 godina, a jedno dijete manje rodile su majke u životnoj dobi od 40 i više godina. Ovaj trend prate i Vinkovci, Vukovar i Županja, dok u Iloku i Otoku prednjače djeca rođena od majki starosti do 29 godina.

Svakako je zanimljiv podatak kako smo u istoj godini imali i 34 blizanca, a niti jedne trojke. Deset blizanaca rođeno je u Vinkovcima.

Najviše djece rodile su majke tehničkih i srodnih strukovnih škola za zanimanje u trajanju od četiri godine (297), a slijede majke s postignutim trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem (149). Zanimljivo je kako su majke s osnovnom školom rodile više djece (31) nego majke s višom (26), fakultetom (22), gimnazijom (15) ili doktoratom (10).

Muškarci u našoj županiji najčešće su stupali u brak između 30. i 39. godine života (256), dok žene to najčešće vole između 24. i 29. godine. Imamo i 19 junaka koji su se oženili nakon što su navršili 60+, a u istoj dobnoj skupini nalazi se i 10 sretnica zlatne dobi.

Kad smo kod brakova, recimo i kako je šest stanovnika naše županije u 2020. godini stupilo u brak po treći (ili više!) put, dok je čak 10 dama koje su (po)tražile sreću iznova, iznova, iznova…

Eto kakve sve zaključke možemo izvući od 1.227 djece koja su u 2020. godini rođena u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Samo treba malo mašte i – strpljenja do Vinkovačkih jeseni!