MANJINE SU NAŠE BLAGO Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina VSŽ

U maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru održana je konstituirajuća sjednica Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije na kojoj je za predsjednika reizabran Svetislav Mikerević, na mjesto potpredsjednika izglasan je Zvonko Kostelnik, a tajnikom je imenovan Dušan Latas.

– Reizbor na mjesto predsjednika znači da sam u protekle četiri godine dao sebe i pomogao drugim vijećima. Svi radimo zajedno bez obzira na brojnost nacionalnih manjina, ali naravno da nam je uvijek važno animirati one brojčano manje. Srpska je zajednica najbrojnija i ima najveću obvezu pomoći drugim nacionalnim manjinama što činimo i planiramo nastaviti – rekao je Mikerević dodavši kako je suradnja sa Županijom izuzetno dobra zahvaljujući brzoj i kvalitetnoj komunikaciji.

Svetislav Mikerević

Svrha i cilj Koordinacije je zajedničkim snagama doći do rješenja problema s kojima se susreću predstavnici nacionalnih manjina, ali i raznim suradnjama ojačati položaj i povećati kvalitetu života svih pripadnika.

– Nacionalne manjine naše županije čine gotovo 20% ukupnog stanovništva i jako nam je važna njihova organizacija, koordinacija, zajedničko prezentiranje problema višim razinama vlasti te ukazivanje na potrebe. Nacionalne manjine žele biti i jesu implementirani čimbenik svih procesa na području županije, ali i cijele Republike Hrvatske – naglasio je zamjenik župana Srđan Jeremić rekavši kako žele da nacionalne manjine aktivno sudjeluju u svim procesima, programima i projektima koji će doprinijeti podizanju kvalitete života svih stanovnika.

Jedan od načina dobre suradnje svakako je zajedničko organiziranje događaja kroz koja upoznaju bogatstvo i raznolikost kultura i baštine.

– Organiziramo sajam knjiga i izdavaštva te izložbu narodnih nošnji nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije. Jako sam zadovoljan što se suradnja produžava, pa tako i ove godine imamo izložbu nošnji nacionalnih manjina s područja naše županije koje podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade RH, a svakako se radujemo i ostalim našim aktivnostima – o budućim planovima govorio je izabrani potpredsjednik Zvonko Kostelnik.

– Ono na čemu inzistiram i što tražim je da svi unutar Koordinacije imaju jednaka prava i obveze, a da se izdvojena županijska sredstva dijele sukladno aktivnostima, odnosno radu i trudu vijeća i predstavnika. Svi smo se složili da se mora voditi računa o kulturi, jeziku i svemu onome što obilježava jedan narod, te da suradnjama i dobrom komunikacijom moramo potaknuti provedbu raznih projekata s ciljem boljitka života svih pripadnika nacionalnih manjina – prigodne riječi okupljenima uputio je i vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić dodavši kako svake godine, sukladno proračunskim mogućnostima i stavkama, iznos za nacionalne manjine pomalo raste, a ove će godine za njih biti izdvojeno nešto više od sto tisuća eura.