Marinci spojeni na regionalni vodovod

Nekoliko projekata koji su realizirani, trenutno se realiziraju ili su u planu imaju isti cilj – rješavanje pitanja vodoopskrbe na području Općine Nuštar. Prošloga proljeća, nakon izgradnje spojnog cjevovoda Nuštar-Marinci, Marinci su, kao posljednje naselje u općini Nuštar, spojeni na regionalni vodovod te se i mještani tog naselja opskrbljuju kvalitetnom, pitkom i zdravstveno ispravnom vodom iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima. Izgradnjom tog cjevovoda s radom je prestao zdenac u Marincima i trajno je riješeno pitanje vodoopskrbe u Marincima kvalitetnom vodom uz povoljan režim tlakova u svim uvjetima potrošnje. Radove na izgradnji tog cjevovoda izveo je Sokol d.o.o. Vinkovci, a ukupna vrijednost radova bila je 4,1 milijun kuna.

U vrijeme visokih temperatura i velikih vrućina koje vladaju ovog ljeta primjetni su problemi s tlakom u naseljima ove općine budući da trenutno Nuštar, Cerić i Marinci vodu dobivaju iz vodoopskrbnog cjevovoda Vinkovci-Nuštar koji svojim karakteristikama i kapacitetom ne zadovoljava svakodnevne potrebe mještana ova tri naselja. Problem se trenutno rješava izgradnjom vodospreme Nuštar čije se puštanje u probni rad očekuje do kraja ove godine. Da se užurbano i ozbiljno radi kako bi se radovi što prije priveli kraju, govori i podatak da su osigurana gotovo sva sredstva preostala do kraja radova koje s 80 posto financiraju Hrvatske vode, a s po 10 posto Vukovarsko-srijemska županija i Općina Nuštar. Realizirano je oko 66 posto radova koje izvodi Izgradnja-VVK d.o.o. Vinkovci, a sama vodosprema ima kapacitet 350 m³ odnosno dvije vodne komore po 175 m³. Ukupna vrijednost radova je 7,8 milijuna kuna. Izgradnjom vodospreme korisnici u općini Nuštar, osim što će imati kvalitetnu i pitku vodu, dobit će i sigurnost u isporuci vode odnosno putem vodospreme bit će im osigurane dovoljne količine vode u svim uvjetima.

Cjelokupne aktivnosti u vodoopskrbi na tom području završit će realizacijom projekta Aglomeracija „Vinkovci-sjever“ koja za općinu Nuštar, osim radova na sustavu odvodnje otpadnih voda, predviđa i rekonstrukciju postojećeg vodoopskrbnog sustava odnosno rekonstrukciju 10 km vodoopskrbnih cjevovoda. Trenutno je u fazi izrada projektne dokumentacije odnosno proces dobivanja potrebnih suglasnosti od javnopravnih tijela. Prvenstveno, čeka se izdavanje Elaborata zaštite okoliša od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koja je temelj na osnovu kojeg se izdaju sljedeće potrebne suglasnosti. Rok za izradu projektne dokumentacije je lipanj 2022. godine.

– Iako još uvijek provodimo projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“, razmišljamo i o budućnosti te smo zato i krenuli s projektiranjem ove aglomeracije. Osim izgradnje mreže odvodnje i pripreme za kućne priključke, planirano je da će ova aglomeracija obuhvatiti i rekonstrukciju vodovodne mreže u onim naseljima gdje je to nužno i gdje imamo najveće probleme zbog dotrajalosti mreže, velikih gubitaka i novih uvjeta dobave vode budući da su sva naselja obuhvaćena ovom aglomeracijom spojena na regionalni vodovod – kaže Ivan Rimac, direktor VVK.

Aglomeracija „Vinkovci-sjever“ predviđa radove na području općina Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci, a po završetku izrade projektne dokumentacije krenut će osiguravanje sredstava, provedba javne nabave i odabir izvođača radova.