Marko Miličević najavio pohod na novi mandat u Općini Ivankovo

Aktualni načelnik Općine Ivankovo Marko Miličević krenuo je i službeno u kampanju za još jedan mandat. Obraćajući se javnosti ističe kako je voljom birača kao neovisni kandidat izabran s podrškom od 60,86% te kako cijelo vrijeme ovu dužnost obavlja volonterski!

– Na kraju ovoga mandata moram istaknuti kako je za nas mandat bio toliko težak i zahtjevan, no na kraju vrlo uspješan što potvrđuju činjenice kako smo proračun gotovo udvostručili uz provedbu niza projekata i programa.

Pri tome, Miličević tvrdi kako je predizborni program proveden sa gotovo 89% obećanog. Među najzapaženijim ostvarenjima u mandatu, ističe se kako se Općina Ivankovo u RH po ukupno povučenim sredstvima iz EU fondova za 2019. godinu nalazi na viskom 6. mjestu među 428 općina ( 7.244.058,00 kn) te kako je Općina Ivankovo jedna od 15 općina u RH u kojoj je pohađanje vrtića – besplatno.

– Rashodi za zaposlene u Općini su 2010. godine činili 22% ukupnih rashoda poslovanja dok 2020 godine čine sve 12% ukupnih rashoda poslovanja. Demografske mjere, naknade građanima i kućanstvima (stipendije, jednokratne naknade, potpore mladim obiteljima za kupnju kuća, za porodiljne naknade, financiranje udžbenika i radnih bilježnica i ostalo) bilježe rast od 42% u odnosu na 2016 godinu, a navedene naknade su za 6 postotnih poena veće od prosjeka županije a 5 postotnih poena veće od prosjeka RH.

Općina Ivankovo tijekom proteklog mandata uložila je i napore za ustrojavanje registra imovine, suočavajući se sa dugogodišnjim problemom nepovezanih, nedovoljno cjelovitih kao i netočnih evidencija imovine i nekretnina.

Kako bi što bolje dočarao ostvarene rezultate, Miličević se oslanja na relevantne i usporedive pokazatelje:

  • Opće javne usluge 25,88% županija 22,03 %  RH 19,97%
  • Javni red i sigurnost 2,04%  županija 2,70 % RH 1,54%
  • Ekonomski poslovi 7,56% županija 16,29 % RH 20,20%
  • Zaštita okoliša 3,96%  županija 5,21% RH5,61%
  • Usluga unapređenja stanovanja i zajednice 27,80% županija 26,36% RH 23,95%
  • Rekreacija, kultura i religija 10,01%  županija 12,23% RH 9,58%
  • Obrazovanja 7,06%  županija 7,95% RH 10,92%
  • Socijalna zaštita 15,68% županija 6,90% RH 6,77%

– Ovom prigodom želim se prvenstveno zahvaliti svim mještanima Općine Ivankovo, napose mladim obiteljima, mladima, hrvatskim braniteljima, članovima udruga  na jednoj korektnoj suradnji pri rješavanju niza problematike jer temeljni cilj funkcioniranja općine kao jedinice lokalne samouprave je raditi u službi građana i uvijek im biti na raspolaganju.

Unatoč ovim uspjesima, Marko Miličević tvrdi kako je cijeli mandat obilježen pokušajima sabotaža, što onim koje idu službenim kanalima, tako i onima koje su plasirane putem društvenih mreža.

Nakon preuzimanja dužnosti Načelnika Općine Ivankovo kako na društvenim mrežama tako i kroz niz predstavki nadležnim tijelima državne uprave tako se i pojedinim medijima  upućuje se  niz tekstova sadržaja prijetnji, uvrede, klevete, vrijeđanja, laži, omalovažavanja, sramoćenja kako mene, moje obitelji, zaposlenika Općine, Predsjednika Općinskog vijeća čime se takvim objavama vrijeđa ugled,  čast i ugrožava poslovanje i imovina općine Ivankovo. Činjenica je da je Općina Ivankovo u proteklom periodu imala niz inspekcijskih nadzora više nego sve Općine u cijeloj VSŽ, na što smo ponosni jer su uglavnom izviješća bila pozitivna i potvrdilo se da Općina Ivankovo  radi u skladu sa zakonom.

Potom, Miličević nastavlja:

– Tako da ističem da je Državna revizija nakon 6 mjeseci nadzora (započela sa radom 20.05.2019. godine, a završila reviziju 27.11. 2019. godine) nad Poslovanjem općine za 2018 godinu utvrdila  usklađenosti poslovanja Općine Ivankovo za 2018. godinu uz izdavanje bezuvjetnog mišljenje. U izvješću državne revizije vidljivo je da i navodi iz niza predstavki nisu potvrđeni kao istiniti i točni već je vidljivo da se radi o neistinitim navodima. Nadalje Ministarstvo financija, Porezna uprava je provela utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanja moje imovine  gdje sam u postupku  opravdao porijeklo imovine, te provedenim poreznim postupkom nisu utvrđeni nerazmjeri.

Kulminacija događanja, prema Miličevićevim riječima, događa se u veljači 2019. godine kada je izvršen  pokušaj hakiranja mailova općine, propucavanje grba i tabli općine Ivankovo bojevom municijom. Provala u sportsku dvoranu u prostoriju arhive Općine Ivankovo sa ciljem očitog uništavanja i zapaljenja arhive do 2016. godine no na vrijeme je ista preseljena.

– Isto tako, pojavljuju se poruke prijetnje, zastrašivanja, a sama kulminacija nastaje kada je  u pisarnici Općine Ivankovo tijekom veljače ove godine zaprimljena poštanska pošiljka sa sadržajem prijetnje kojom se upućuje poruka da ću očito biti likvidiran kako ja tako  i moja obitelj ukoliko se kandidiram za načelnika Općine Ivankovo. Pismenu prijetnju zaprima i predsjednik UHDVDR Ivankovo Smiljko Vranić.

S ovog mjesta, svetog mjesta iz Doma hrvatskih branitelja javno poručujem svim tim pojedincima ili skupinama da sam spreman i da ih se ne bojim te ovim putem objavljujem svoju kandidaturu za načelnika Opčine Ivankovo na slijedećim lokalnim izborima sa svojim timom, završio je Miličević uz najavu kako je sa svojim timom spreman nastaviti provedbu 14 ciljeva iz našeg programa u naredne četiri godine.