Marko Milidrag i Solux: ZAHTJEV ZA OBJAVOM ISPRAVKA NETOČNIH I NEPOTPUNIH INFORMACIJA

Na temelju članka 40., članka 41. i članka 42., Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13), Marko Milidrag i pravna osoba Solux d.o.o. za projektiranje i tehničko savjetovanje, zastupana po direktoru Marku Milidrag, a svi  zastupani po punomoćnici, Željki Pokupec, odvjetnici iz Zagreba, Gradišćanska 34/II, podnosi slijedeći

  

ZAHTJEV ZA OBJAVOM ISPRAVKA NETOČNIH

 I NEPOTPUNIH INFORMACIJA

  

           objavljenih dana 24. listopada 2021., na portalu www.vinkulja.hr, u rubrici Tema dana Vinkovci, u članku pod naslovom: „Goran Kajkić: Bosančić i Milidrag; dva ortaka, dvije sestrične i lova do krova……….?,  autora Damira Begović, i dana 27. listopada  2021., u rubrici  Vinkovci,  pod naslovom: „ Goran Kajkić: Govorim istinu i bezbrižan sam, Bosančić me ne može zastrašiti sudskim progonom!“, autora Damira Begović.

           Naime, u navedenim su člancima izneseni netočni, neistiniti, neutemeljeni, senzacionalistički i zlonamjerni navodi vezani uz osobni, obiteljski i profesionalni život gospodina Marka Milidrag, njegovu osobnost, kao i moralne i stručne kvalitete,  koju je ocjenu kroz svoj subjektivni stav izrazio Goran Kajkić, a što je prenio novinar  portala Vinkulja, Damir Begović, uz opremu teksta.

Cilj pisanja, kao i kompletna oprema teksta, nije bilo objektivno izvještavanje javnosti, već senzacionalizam, od kojeg pršti naslov, a sve sa tendencijom negativnog prikazivanja gospodina Marka Milidrag u javnosti kroz izmišljene afere o navodnim nezakonitim radnjama kroz poslove koje je tvrtka Solux d.o.o., za projektiranje i tehničko savjetovanje, čiji je on osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje, zaključila sa Gradom Vinkovci, u mandatu  gradonačelnika Grada Vinkovaca, gospodina Ivana Bosančića.        

          U  tekstu se senzacionalistički, tendenciozno i zlonamjerno prikazuju poslovi koje tvrtka Solux d.o.o., za projektiranje i tehničko savjetovanje, ima sa Gradom Vinkovcima i kojima se sadržajno insinuira na nezakonito pogodovanje gradonačelnika Grada Vinkovaca, Ivana Bosančić, osobno gospodinu Marku Milidrag, kao direktoru i osnivaču tvrtke  Solux d.o.o. za projektiranje i tehničko savjetovanje,  kao i samoj tvrtci, a sve sa namjerom da čitatelje navede na zaključak da se navodno radi o  nezakonitom i koruptivnom djelovanju.

           Naime, prije svega neistiniti je navod da bi  tvrtka  Solux d.o.o., za projektiranje i tehničko savjetovanje, čiji je on osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje, gospodin Marko Milidrag,  bila osnovana u mandatu gradonačelnika Ivana Bosančića, a koji obnaša dužnost gradonačelnika grada Vinkovaca od 2017., obzirom je navedena tvrtka osnovana Izjavom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, dana 18. ožujka 2011., a što je  javno dostupan  podatak.

          Nadalje, neistinit je navod da  su supruga gradonačelnika grada Vinkovaca, Ivana Bosančić i supruga gospodina Marka Milidrag, sestrične, a kako se to senzacionalistički navodi u tekstu na sarkastičan, ironičan i podrugljiv  način, citat:

           „Bile dvije sestrične, jednu je oženio jedan momak, a drugu je pred oltar odveo drugi. Prvi momak puno laže, ali narod to ne shvaća i on postane gradonačelnik, a drugi momak postane vlasnik tvrtke za projektiranje i tu započinje divna poslovna priča  i nevjerojatni uspon, lova do krova…..“

         Nadalje, netočan je navod iz teksta, citat:  „Većinu njihovih poslovnih odnosa sam sistematizirao u jednoj tablici iz koje je prilično razvidno da je riječ o, u najmanju ruku, sumnjivim poslovima.“,  budući su ugovori tvrtke Solux d.o.o.,  sa gradom Vinkovci, zaključeni sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.

          U odnosu na tendenciozan i neistinit navod da bi  „ direktnom pogodbom bio sklopljen ugovor za projektiranje knjižnice vrijedan više od pola milijuna kuna“ , ističe se kako je  ugovor sklopljen za izgradnju II. etape Interpretacijskog centra za posjetitelje Hrvatski dom,

a u sklopu predmetne nabave nabavljeni su glavni projekti za izgradnju Muzejsko dokumentacijskog centra i za izgradnju Gradske knjižnice i čitaonice. Vrijednost ugovora za projektiranje iznosi 194.000,00 kuna +PDV, a nabava je provedena sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti.          

          Također, nije točan niti navod iz dijela teksta, u kojem se tvrdi  da bi tvrtka Solux d.o.o., zaključila više ugovora o građenju sa gradom Vinkovcima, pa se tako neistinito navodi, citat: „ Ugovarani su  poslovi izgradnje svih dječjih igrališta, PIK-ova stana, mosta na Bosutu, spomenika kinu, nadzor skele na Pikovom podrumu, sve energetske obnove…….Pojavljuje se i priča o tome da Solux projektira i apartmane na Pagu…..“, budući da tvrtka Solux d.o.o.,  iako ima građenje registrirano kao djelatnost, a što nesporno proizlazi i iz registra poslovnog subjekta koji je javno dostupan, istom se nikada nije bavio.  Ujedno se napominje kako gospodin Marko Milidrag, a niti tvrtka Solux d.o.o. nije nikada obavljao posao projektiranja na otoku Paga, niti na otoku Pagu ima apartman/e.

        Nadalje,  nije točan niti navod sadržan u tekstu da bi tvrtka Solux d.o.o., u mandatu gradonačelnika Ivana Bosančić, dobila sve poslove projektiranja, insinuirajući pri tome zlonamjerno da se isto temelji na nepostojećem rodbinskom odnosu.

          Ujedno, sadržaj objavljenih tekstova posebno treba promatrati i u kontekstu činjenice da prije objave članaka, koji objektivno vrijeđaju čast, ugled i dostojanstvo gospodina Marka Milidrag, autor  teksta istoga nije kontaktirao, niti je pokušao saznati istinu, čime je više nego jasno da je novinar postupio protivno osnovnom postulatu novinarstva.

                Iznošenjem takvih neistina, nanijeli ste nemjerljivu štetu časti i ugledu, i to ne samo gospodinu Marku Milidrag, kao direktoru društva Solux d.o.o., već i samoj tvrtci Solux d.o.o., postupajući protivno zakonu i Kodeksu časti hrvatskih novinara, jer ste potpunu i apsolutnu, k tome štetnu i zlonamjernu neistinu, prenijeli i izložili svojim čitateljima bez ikakve kritičke analize i minimuma novinarskog obzira spram obveze istinitog informiranja javnosti.

     Slijedom svega navedenog, budući predmetni članak sadrži neistinite, zlonamjerne i senzacionalističke navode kojima je povrijeđeno pravo osobnosti, ugled, čast i dostojanstvo gospodina Marka Milidrag, kao i poslovni ugled tvrtke Solux d.o.o., ovim putem zahtijevamo objavljivanje ovog Zahtjeva za ispravak netočnih i nepotpunih informacija navedenih na portalu www.vinkulja.hr,  dana  24. listopada 2021., u rubrici  Tema dana Vinkovci, u članku pod naslovom: Goran Kajkić: Bosančić i Milidrag; dva ortaka, dvije sestrične i lova do krova………….,  autora, Damira Begović, i dana 27. listopada 2021., pod naslovom:  „ Goran Kajkić: Govorim istinu i bezbrižan sam, Bosančić me ne može zastrašiti sudskim progonom!“,  na način propisan člankom 41. stavak 1. u vezi sa člankom 40. Zakona o medijima.

 

Marko Milidrag i TD Solux d.o.o., zastupani po

Željki Pokupec, odvjetnici iz Zagreba

ZAHTJEV