Marko Milidrag novi predsjednik DAGIT-a Vinkovci

Na izbornoj skupštini DAGIT Vinkovci (Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci) – među čijim su članovima, a ukupno ih je 86, prvenstveno stručnjaci iz područja tehničkih struka arhitekture, urbanizma, gradnje, strojarstva, elektrotehnike, zaštite na radu, voditelji građenja te ostale pripadajuće tehničke struke – Marko Milidrag izabran je za novog predsjednika. Za potpredsjednika DAGIT-a, pak, izabran je Mihovil Smiljanić.

Milidrag je na toj dužnosti zamijenio Stanka Banožića koji je uspješno odradio dva predsjednička mandata, odnosno osam godina od kojih su zadnje dvije godine (2020. i 2021.) bile iznimno teške godine za život i rad, budući da je DAGIT, kao i ostali javno-pravni i fizički subjekti, radio u uvjetima pandemije uzrokovane COVID-19 virusom.

Tko je novi predsjednik DAGIT-a? Marko Milidrag rođen je 01. srpnja 1981. u Vinkovcima gdje je završio osnovnu i srednju tehničku školu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za arhitektonsko projektiranje. Član DAGIT-a je od 2001. godine, a aktivno radi u DAGIT-u od 2012. godine, kada je imao javno izlaganje na Saboru Hrvatskih graditelja pod naslovom: Uloga tehničke struke za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, uz mentorstvo mr. sc. Mandice Sanković, dipl. ing. arh. Od 2018. godine do 20. veljače obnašao je dužnost podpredsjednika DAGIT-a Vinkovci.

Društvo DAGIT Vinkovci osnovano je 1960. godine pod inicijativom inženjera i tehničara na čelu s Edom Šerningom, dipl. inž. arh. Od 1960. godine DAGIT se bavi: stručnim osposobljavanjem članova kroz stručne seminare, predavanja, stručne ekskurzije, cjeloživotno učenje i popularizacijom tehničke struke i zanimanja.

DAGIT Vinkovci temeljna je članica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), a ciljevi rada DAGIT-a su: unapređenje graditeljske, odnosno cjelokupne tehničke struke; promicanje etike inženjerskog poziva; utjecaj na stvaranje javnoga, znanstvenoga i stručnog mišljenja i stajališta o svim bitnim tehničkim, ekonomskim, proizvodnim i drugim pitanjima tehničke struke; briga o cjeloživotnom stručnom usavršavanju; suradnja sa svim organizacijama koje se bave pitanjima bitnima za graditeljstvo; iznošenje stajališta o projektima, elaboratima, analizama, planovima razvoja, zakonskim propisima i školskim kurikulima tehničkih usmjerenja.