Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. To je ujedno i dan kada započinje globalna kampanja naziva „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“, koja završava 10. prosinca, upravo na Međunarodni dan ljudskih prava čime se ističe da je nasilje prema ženama grubo kršenje temeljnih ljudskih prava.

U posljednjih pet godina u Hrvatskoj je ubijena 91 žena što čini čak 47% svih ubojstava, a u 70% tih ubojstava počinitelji su ženama bliske osobe, dok u više od 50% slučajeva njihovi intimni partneri. Žene su žrtve u više od 70% svih evidentiranih prekršaja nasilja u obitelji te u gotovo 90% svih kaznenih djela teškog nasilja u obitelji.

S ciljem senzibilizacije građana o važnosti nulte tolerancije prema nasilju nad ženama, policijski službenici PU vukovarsko-srijemske su, u suradnji s vinkovačkom Gimnazijom, u pješačkoj zoni u Vinkovcima prigodno obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. studeni) na način da su zaineresiranim sugrađanima dijelili prethodno izrađene „sapunčiće“ s motivirajućim porukama protiv svih oblika nasilja.

Učenici Gimnazije Vinkovci aktivno su se uključili u obilježavanje ovog dana kroz predmet kemije, u okviru kojeg su u posljednja tri tjedna izrađivali prirodne sapune koje su jučer zajedno sa svojom nastavnicom kemije i policijskim službenicima podijelili građanima Vinkovaca. Svaki ručno izrađen „sapunčić“ sadržavao je i prigodnu poruku, koju su napisali sami učenici kako bi potaknuli sve na promišljanje o važnosti skladnih odnosa, ljubavi i tolerancije te na pozitivne promjene u društvu.

Obilježavanjem ovoga dana želimo ukazati na važnost senzibilizacije i osvještavanja javnosti o problemu nasilja nad ženama te doprinijeti jačanju odlučnosti žena da proživljeno nasilje prijavljuju kako bi se eventualno buduće nasilje spriječilo, a već počinjeno nasilje sankcioniralo na odgovarajući način.

Na informativno-edukativnom punktu smo građanima dijelili brošure kojim porukama moramo spriječiti nasilje jer je to društveni problem, a i danas želimo doprijeti do javnosti s temeljnom porukom kako se nasilje ne smije tolerirati, ni u kakvom obliku.