Mirta Arlović: Imamo sve više strategija i planova, a sve manje stanovništva

Potpredsjednica GV-a Mirta Arlović (Hrvatski suverenisti), IZVOR: Grad Vinkovci

Potpredsjednica vinkovačkog Gradskog vijeća Mirta Arlović (Hrvatski suverenisti), o današnjoj sjednici imala je svoje viđenje u dvije rečenice.

– Nikada više nismo imali strategija i planova, a nikada manje stanovništva. Nigdje se ovim odlukama ne potiče naseljavanje i rađanje niti se pokušava suzbiti iseljavanje, ali se zato radi na provođenju zelenih i urbanih strategija.

Na usvojeni prijedlog o ustrojstvu upravnih odjela i ustrojstvenih jedinica, potpredsjednica Arlović imala je svoje viđenje.

– Duže vrijeme govori se o nužnosti i drugačijem ustrojstvu i djelovanju gradske uprave. Ovaj dokument ne daje jasnu predodžbu o kakvoj je reorganizaciji riječ te se njime ne naglašavaju jasni i glasni ciljevi niti se pojašnjava kako će ti upravni odjeli funkcionirati u odnosu na dosadašnji način upravljanja gradom. Bilo bi dobro znati kako će se to odraziti na broj djelatnika, odnosno na broj i opseg poslova i djelatnost odjela i ostalih ustrojstvenih jedinica. Osim ako je cilj osiguravati egzistenciju ljudi čija je jedina želja pisati, govoriti i raditi samo ono što im se kaže da moraju činiti.

Arlović je tijekom rasprave ponudila i svoja rješenja o funkcionalnom spajanju odjela kojima bi se smanjio broj rukovodećih mjesta, a povećala učinkovitost.

– Bilo bi dobro osnovati Odjel za opću upravu i poslove gradonačelnika gdje bi se objedinile sve djelatnosti i poslovi za upravljanje gradom, opća administracija, normativna djelatnost i pravni poslovi pa bi se tako na odgovarajući način pružila podršku gradonačelniku. Na isti način treba osnovati upravni odjel za razvoj i ulaganja koji bi objedinio Upravni odjel za investicije i fondove EU i imovinu s Upravnim odjelom gospodarstva. Ovaj bi se jedinica mogla usmjeriti na razvoj grada, upravljanje ulaganjima i fondovima te bi na valjan način pružila potporu svim gospodarskim aktivnostima. Mislim kako bi trebao napraviti upravni odjel za društvene i kulturne djelatnosti koji bi objedinio upravni odjel za društvene djelatnosti i kulturu, a trebalo bi osnovati upravni odjel za infrastrukturu i zaštitu okoliša koji bi objedinio odjele komunalnog gospodarstva i za prostorno uređenje, smatra Mirta Arlović.

Iz ovakvog prijedloga nisu vidljivi jasni razmjeri troškova i ušteda pa je važno krenuti prema objedinjavanju odjela koji imaju iste ili slične funkcije, a radi veće učinkovitosti i stvarne optimalizacije sustava, između ostalog za govornicom je rekla potpredsjednica Arlović.