MLADI POLJOPRIVREDNICI Evo kad bi trebao biti raspisan Natječaj!

Ilustracija/PEXELS

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u proceduru javnog savjetovanja Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 75.01. Uspostava mladih poljoprivrednika iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Kako bi ostvarili cilj i potaknuli veći broj mladih na bavljenje poljoprivredom, nastavlja se pružanje potpore za uspostavu mladih poljoprivrednika.

Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Prihvatljivi korisnici su nositelji/odgovorne osobe u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru i trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

Visina potpore je 75.000 EUR po korisniku. Intenzitet potpore je 100 % prihvatljivih troškova.

Sudjelovanje u javnom savjetovanju putem davanjem komentara i prijedloga na ovaj Prijedlog pravilnika moguće je najkasnije do 2. travnja 2024. godine putem poveznice.

Teoretski gledano, s obzirom kako će Pravilnik stupiti na snagu jedan dan nakon objave u Narodnim novinama, ukoliko Ministarstvo ne uvaži komentare kako je to do sada i bila praksa, Pravilnik bi mogao stupiti na snagu već 3. travnja, a nakon toga slijedi i objava Natječaja.