Na poljoprivredno zemljište želite postaviti kontejner? Zakonski jako komplicirano…

Ilustracija/PEXELS

Zakon o gradnji definira građevinu kao „građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda s ili bez instalacija…“. Proizvođači kontejnera u svrhu skladištenja, uredske namjene ili sanitarnih kontejnera zahtijevaju temelje za postavu kontejnera. Ponekad su ti temelji zaista minimalni, ali ipak su temelji, čime kontejner i zbog svoje namjene i povezanosti s tlom postaje građevina. Svojstvo kontejnera da ga se može uzeti i donijeti ili odnijeti ne utječe na taj status – on je time montažna građevina, a montaža je samo način građenja, piše Gospodarski list.

Zbog toga što se postavljanjem kontejnera gradi građevina, za njega je potrebna građevinska dozvola. Projektna dokumentacija koja je za nju potrebna je u tom slučaju minimalna: nakon ishođenih posebnih uvjeta, potreban je geodetski snimak, utvrđene međe čestica te arhitektonski i građevinski projekt – projekt konstrukcije. Sama funkcija kontejnera kao skladišnog prostora ne mijenja zahtjeve u smislu ishođenja građevinske dozvole, zaključuje se u tekstu.