Na pomolu rješenje za vodoopskrbu i odvodnju u općinama Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci

IZVOR: VVK

U tijeku je izrada projektno-studijske dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci. Ugovor o izradi dokumentacije potpisan je prije više od dvije godine, a o aktivnostima koje su u tijeku bilo je govora na radnom sastanku koji je upriličen danas u prostorijama Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK).

Predstavnicima Hrvatskih voda, Vukovarsko-srijemske županije, načelnicima Nuštra, Jarmine, Markušice i Tordinaca te predstavnicima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. (VVK) informacije o tijeku izrade dokumentacije dali su predstavnici tvrtke Hidroprojekt-ing d.o.o. Zagreb, tvrtke koja izrađuje dokumentaciju. Do sada su izrađeni Studija izvodljivosti, Elaborat zaštite okoliša, Idejni projekt i Glavni projekt, ishođeno je rješenje Ministarstva gospodarstva o prihvatljivosti zahvata za okoliš, u pripremi je i dokumentacija o nabavi, tijekom listopada bit će pokrenut postupak za izdavanje lokacijske dozvole, a do kraja godine postupak za izdavanje građevinske dozvole.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta „Vinkovci sjever“ vrijedna je oko 1,46 milijuna eura (bez PDV-a), a cilj mu je poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom području VVK kako bi aglomeracija „Vinkovci sjever“ mogla biti prijavljena za financiranje iz EU fondova. Studijskom i projektnom dokumentacijom bit će definiran investicijski plan i dugoročni razvojni plan za pružanje usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području aglomeracije Vinkovci 2 koja obuhvaća naselja Jarmina, Gaboš, Markušica, Podrinje i Karadžićevo, aglomeracije Tordinci koja obuhvaća naselja Tordinci, Antinska Mlaka, Antin, Korođ i Ostrovo te aglomeracije Nuštar koja obuhvaća naselja Nuštar, Cerić i Marinci.

– U sklopu izrade projektne dokumentacije za odvodnju predviđena je izgradnja mreže odvodnje i priprema za kućne priključke putem priključnih okana te rekonstrukcija postojećih vodoopskrbnih cjevovoda. Rekonstrukcija vodovodne mreže planirana je u svim naseljima i to zbog dotrajalosti mreže, velikih gubitaka i novih uvjeta dobave vode budući da su sva ova naselja spojena na regionalni vodovod – rekao je direktor VVK Mario Komšić.

Ukupno je kroz aglomeraciju „Vinkovci sjever“ na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda planirana izgradnja 110 km cjevovoda i 44 crpne stanice te oko 3.800 priključaka, a na vodoopskrbnom sustavu rekonstrukcija oko 7,5 km cjevovoda i oko 3.900 kućnih priključaka. Za cijelo područje planirano je da se pročišćavanje otpadnih voda ostvaruje preko uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Jošine“ u Vinkovcima, koji je trenutno projektiran za 43.000 ekvivalent stanovnika, i koji je u okviru projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ nadograđen na treći stupanj pročišćavanja.

– Za potrebe aglomeracije „Vinkovci sjever“ bit će potrebno nadograditi UPOV „Jošine“ za dodatnih 7.500 ekvivalent stanovnika kako bi se zadovoljile potrebe pročišćavanja otpadnih voda za gotovo 11.000 stanovnika na projektnom području – dodao je Komšić.

Od ukupno ugovorenih 1,46 milijuna eura za izradu dokumentacije 85 posto financiraju Hrvatske vode, a 15 posto općine i to Općina Nuštar 6,36 posto, Općina Jarmina 2,67 posto, Općina Markušica 3,46 posto i Općina Tordinci 2,51 posto.