Na Sopotu terenska vježba za “Ne daj, Bože!”

Vukovarsko-srijemska županija, u suradnji s Gradom Vinkovcima i Službom civilne zaštite Vukovar, pripremila je i provela terensku vježbu dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite na županijskoj razini.
Na području izletišta Sopot u blizini Vinkovaca postavljeno je šatorsko naselje za zbrinjavanje oko sto osoba. HGSS Stanica Vinkovci bila je zadužena za potragu i spašavanje na vodi i kopnu te osiguravanju funkcioniranja naselja, županijski Zavod za hitnu medicinu zbrinuo je i pružio prvu pomoć svima kojima je bilo potrebno, Policijska uprava vukovarsko-srijemska i Policijska postaja Vinkovci promatrali su vježbu i osiguravali sudionike dok je postrojba Civilne zaštite opće namjene Grada Vinkovaca predstavljala logističku potporu prilikom postavljanja naselja.
 
Vježba Sopot 2023. provedena je uspješno zahvaljujući dobroj suradnji i koordinaciji među službama na lokaciji i voditeljima interventnih timova tijekom operativne provedbe vježbe.