Na području Vukovarsko-srijemske županije prigodno obilježen EU tjedan

Članice Europske unije i ove su godine 9. svibnja obilježile Dan Europe. Na taj dan je, naime, prije 70 godina Robert Schuman iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi poznatu kao „Schumanova deklaracija“. Tom deklaracijom predlaže se stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik te se smatra začetkom današnje Europske unije. Na Dan Europe slavi se mir i jedinstvo u Europi, a tjedan u kojem se obilježava Dan Europe obilježava se kao EU tjedan.

Tako se uz potporu Vukovarsko-srijemske županije u sklopu EU tjedna provodilo niz aktivnosti koje promoviraju vrijednosti EU i Schumanove deklaracije: mir, jedinstvo i postignuća članica Europske unije, njihovih građana i institucija.

U obilježavanje EU tjedna uključene su bile jedinice lokalne samouprave, lokalne razvojne agencije, lokalne akcijske grupe s područja naše županije i drugi korisnici sredstava iz EU fondova.

– Ideja Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije bila je da se nakon dvije godine okupimo svi zajedno kako bi prezentirali sve dosad učinjeno, planove za budućnost te da upoznamo javnost i potencijalne korisnike EU sredstava, što se sve može financirati kroz EU fondove te kakvi nas natječaji očekuju u idućih nekoliko godina rekla je Zrinka Čobanković, ravnateljica Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 

U svih pet gradova naše županije održan je Sajam EU projekata; tako je u Vukovaru održan prvi sajam, 6. svibnja, zatim 9. svibnja u Vinkovcima na Dan Europe, 11. i 12. svibnja sajam je održan u Otoku i Iloku te se zadnji dan sajma održao danas u Županji. Tijekom trajanja Sajma EU projekata u svakom od navedenih gradova, na informativnom štandu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije organizirana je nagradna pitalica „Kviz Dan Europe“ te su sretnim dobitnicima podijeljene vrijedne nagrade.

U razdoblju od 9. svibnja do 13. svibnja putem Facebook stranice Razvojne agencije održan je „Facebook kviz“; svakoga je dana bilo moguće osvojiti vrijednu nagradu točnim odgovorom na postavljeno pitanje iz znanja o Europskoj uniji.

U okviru radijskih emisija na radio postajama Vinkovci, Vukovar, Županja i Ilok predstavnici Razvojne agencije i lokalnih razvojnih agencija su kroz gostovanje u emisijama, slušateljima predstavili aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana Europe, projekte s kojima su se predstavili na Sajmu EU projekata te kakvi nas natječaji očekuju u financijskoj perspektivi do 2027. godine.

Zaključno, važno je naglasiti i to da Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije sve aktivnosti EU tjedna provodi u sklopu projekta „ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije II“.