NAGRADNA IGRA – Dres – dres HNK CIBALIA – PRAVILA

ČLANAK 1. Organizator

Organizator nagradne igre pod nazivom „NAGRADNA IGRA – Dres HNK CIBALIA“, u nastavku Nagradna igra, je DB MEDIA, obrt za internetske usluge, vl. Damir Begović, u daljnjem tekstu Organizator.

ČLANAK 2. Trajanje i svrha Nagradne igre

Nagradna igra se održava u razdoblju od 28. prosinca do 31. prosinca 2020. godine (zaključno: 12,00 sati), a odnosi se na području cijele HRVATSKE. Nagradna igra priređuje se s ciljem promocije Organizatorove stranice na njegovoj službenoj Facebook stranici (https://www.facebook.com/Vinkuljahr-101758055104778/).

ČLANAK 3. Pravila

Pravila Nagradne igre su na web stranici Organizatora (www.vinkulja.hr) i stupaju na snagu danom objave. Sudjelovanjem u ovoj Nagradne igre prihvaćaju se Pravila istog.

ČLANAK 4. Pravo sudjelovanja

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

ČLANAK 5. Kako sudjelovati u Nagradnoj igri

Sudionik u Nagradnoj igri može sudjelovati samo jednom tako da u razdoblju trajanja ove Nagradne igre:

  1. Stavili like na službenu Facebook stranicu Vinkulja.hr (https://www.facebook.com/Vinkuljahr-101758055104778/
  2. tagira 2 prijatelja u komentaru objave na Facebook stranici o ovoj Nagradnoj igri,
  3. stavi Like na ovu objavu.

ČLANAK 6. Odabir dobitnika

Dobitnika Nagradne igre odabire stručni žiri pomoću COMMENT PICKER  aplikacije. Na odluku žirija nije moguća pritužba.

ČLANAK 7. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo diskvalifikacije sudionika, nakon, ali i za vrijeme trajanja Nagradne igre , u sljedećim slučajevima:- ako Sudionik prekrši ova Pravila,- ako je sadržaj koji Sudionik prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja,- ako Sudionik koristi lažne ili dvostruke profile za osvajanje nagrade, ili ako postoji opravdana sumnja u postojanje istih,- ako Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata, ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt.

ČLANAK 8. Fond nagrada koji utvrđuje Organizator

Nagradni fond iznosi cca 500 kn. Proizvod glasi “ dres HNK CIBALIA” . Sudionici u ovoj Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati nagrade koje nisu navedene u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

ČLANAK 9. Rezultati Nagradne igre

Ime Dobitnika koji osvoji nagradu, bit će objavljeno na stranici Organizatora (https://www.facebook.com/Vinkuljahr-101758055104778/) i na web stranici (www.vinkulja.hr) najkasnije 2 sata od završetka Nagradne igre.

ČLANAK 10. Preuzimanje nagrade

Za preuzimanje nagrade, Dobitnik se mora javiti u inbox Facebook stranice (https://www.facebook.com/Vinkuljahr-101758055104778/) i dati pisanu Privolu za objavom podataka na web stranici www.vinkulja.hr (Ime, prezime, prebivalište, zanimanje, godina života). Ako se Dobitnik ne javi u inbox Facebook stranice u roku 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, Dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se Dobitnik ne odazove u roku od 72 sata od postavljanja obavijesti. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora Nagradne igre prema Dobitniku.

ČLANAK 11: Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 12. Prihvaćanje i izmjene pravila

Sudionik Nagradne igre prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će pravovremeno obavijestiti sve Sudionike Nagradne igre objavom na Facebook stranici, odnosno web stranici.

ČLANAK 13. Zaštita osobnih podataka

Sudionik Nagradne igre prihvaća da se njegovi podaci koriste i objave u svrhu promocije ove Nagradne igre. Osobni podaci Sudionika bit će korišteni sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Organizator neće imati pristup Sudionikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati Sudionikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Sudionici su ovlašteni u svakom trenutku usprotiviti se korištenju svojih osobnih podataka u svrhu promocije te zahtijevati da im se omogući uvid, dopuna, ispravak i brisanje podataka, kao i povlačenje dane suglasnosti. Pravo na brisanje vlastitih osobnih podataka i povlačenje dane suglasnosti moguće je ostvariti slanjem zahtjeva Organizatoru na e-mail adresu. Ostvarivanje prava na brisanje podataka i povlačenje suglasnosti smatrat će se odustankom od sudjelovanja u Nagradnoj igri.

ČLANAK 14. Izuzimanje Facebooka

Ova Nagradna igra nije ni na koji način povezan s Facebookom. Facebook ne promiče, ne sponzorira niti ne upravlja ovom Nagradnom igrom i oslobađa se svake odgovornosti spram svakog Sudionika.

ČLANAK 15. Mogućnost prekida Nagradne igre

Organizator zadržava pravo prekida Nagradne igre, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora.

ČLANAK 16. Pravna nadležnost

Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Vinkovcima.