Nakon ljetne panike ipak potvrda kako APN-ovi krediti za mlade idu i u naredne tri godine!

Nakon što je zainteresirana i stručna javnost kroz Javno savjetovanje imala priliku dati svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe, na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

Podsjetimo, subvencioniranje stambenih kredita je program stambenog zbrinjavanja u sklopu kojeg država, odnosno resorno Ministarstvo te Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), pomažu pri otplati dijela stambenog kredita prilikom kupnje stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina.

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji. Njime se propisuje davanje pomoći građanima prilikom rješavanja stambenog pitanja kupnjom stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, putem subvencioniranja stambenog kredita.

Program se uspješno provodi od 2017. godine i to jednom godišnje, dok su iznimno ove godine objavljena dva poziva – jedan u travnju, kada je zaprimljen ukupno 3.681 zahtjev, dok su prijave na posljednji poziv bile moguće od 28. rujna do 19. listopada 2020. godine. U tom razdoblju zaprimljen je ukupno 4.561 zahtjev, od čega je do sada odobreno njih 4.235, dok se dio zahtjeva još uvijek nalazi na dopuni.

Kako bi se mjera stambenog zbrinjavanja nastavila i dalje bilo je potrebno izmijeniti postojeći zakonodavni okvir, s obzirom da je trenutno važećim Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita propisano da se pozivi APN-a raspisuju samo do kraja ove godine.

Evo nekih od noviteta predstavljenih vezanih uz ovu temu:

– utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2023. godine u kojem Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu;

– jasnije se određuje da se ne odobrava subvencioniranje kredita podnositeljima koji su to pravo ostvarili ranije;

– jasnije se definira status malodobne djece za koje se odobrava dodatno subvencioniranje kao članove kućanstva;

– uređuje se rok u kojem su korisnik kredita i članovi kućanstva obvezni imati prijavljeno prebivalište;

– uređuju se slučajevi u kojima nije potrebno vratiti uplaćena sredstva subvencija te se proširuju na prodaju stana ili kuće u slučaju izgradnje veće kuće.

Za ovu svrhu u Državnom proračunu RH u 2021. godini osigurano je 263,5 milijuna kuna.